f
g

Krótko o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności na rynku pracy 60 osób młodych do 29 roku życia, wyłącznie biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, zamieszkujacych powiat mogileński i radziejowski województwa kujawsko-pomorskiego.

Aktualności

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

3 kwietnia 2017

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników do udziału w projekcie „Czas na aktywność!”   Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 1Postanowienia […]

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!

3 kwietnia 2017

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w dniu 01.04.2017 r. rozpoczęła realizację projektu „Czas na aktywność!”. Projekt skierowany jest do: – osób młodych, do 29 r.ż – nie uczących się, nie pracujących – nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (biernych zawodowo) – zamieszkujących powiat radziejowski – zamieszkujących powiat mogileński – […]