Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności na rynku pracy 60 osób młodych do 29 roku życia, wyłącznie biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, zamieszkujacych powiat mogileński i radziejowski województwa kujawsko-pomorskiego.

Aktualności

Zapraszamy do składania ofert – aktualizacja

17 kwietnia 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy informuje Oferentów, że w związku ze stwierdzeniem błędów w opublikowanym w dniu dzisiejszym Zaproszeniu  do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy na lata 2017-2018, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w projekcie „Czas na aktywność”, publikujemy poprawioną wersję zapytania Pliki do pobrania: […]

Zapraszamy do składania ofert

17 kwietnia 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy na lata 2017-2018, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w projekcie „Czas na aktywność”, Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/2017/CNA

REKRUTACJA TRWA!!!

10 kwietnia 2017

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy do bezpłatnego udziału w szkoleniach i stażach zawodowych!!! Co zyskasz? ! nowe kwalifikacje zawodowe ! praktykę w wyuczonym zawodzie – staż zawodowy ! wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy w zakresie poszukiwania zatrudnienia Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń zawodowych, które pozwolą Ci na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Zgłoś się i powiedz […]

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

3 kwietnia 2017

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników do udziału w projekcie „Czas na aktywność!”   Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 1Postanowienia […]

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!

3 kwietnia 2017

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w dniu 01.04.2017 r. rozpoczęła realizację projektu „Czas na aktywność!”. Projekt skierowany jest do: – osób młodych, do 29 r.ż – nie uczących się, nie pracujących – nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (biernych zawodowo) – zamieszkujących powiat radziejowski – zamieszkujących powiat mogileński – […]