Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Dobra praca - godna płaca. Projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej mieszkańców powiatu szczecineckiego i drawskiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców powiatów szczecineckiego i drawskiego w woj. zachodniopomorskiego.

Aktualności

Już dziś rozpoczął się drugi etap doradztwa zawodowego

19 sierpnia 2016

W ramach projektu „Dobra praca – godna płaca. Projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej mieszkańców powiatu szczecineckiego i drawskiego” kontynuowane są zajęcia z  doradcą zawodowym. Dziś 19.08.2016 roku,  rozpoczął  się kolejny etap rozmów uczestników projektu z doradcą zawodowym. Podczas indywidualnych rozmów, każdy z uczestników może liczyć na wsparcie i motywację do działania ze strony doradcy.

Zapytanie ofertowe nr 2/2016/DP-GP dotyczące zamówienia na realizację szkoleń zawodowych

16 sierpnia 2016

Fundacja Ekspert-Kujawy ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: realizację szkoleń zawodowych w 2016 roku,w ramach projektu „Dobra praca – godna płaca. Projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej mieszkańców powiatu szczecineckiego i drawskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(Poddziałanie 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). […]

Rozpoczynamy poradnictwo psychologiczne

2 sierpnia 2016

W ramach projektu„Dobra praca – godna płaca. Projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej mieszkańców powiatu szczecineckiego i drawskiego” rusza kuźnia optymizmu. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy poradnictwo psychologiczne, które pomoże beneficjentom podnieść samoocenę i zdobyć umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (indywidualny trening asertywności, autoprezentacji, zachowania w sytuacjach stresowych).

Opis projektu

1 sierpnia 2016

OPIS PROJEKTU Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia przez 50 uczestników w wieku 15-29 lat zaliczanych do grupy NEET, o niskich kwalifikacjach zamieszkujących terem powiatu drawskiego lub szczecineckiego poprzez spersonalizowaną ofertę certyfikowanego szkolenia, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu. Uczestnik przyjęty do projektu przy wsparciu doradców zawodowych otrzyma pomoc w postaci identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości […]

Już dziś rozpoczną się wywiady z uczestnikami!

1 sierpnia 2016

W ramach projektu „Dobra praca – godna płaca. Projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej mieszkańców powiatu szczecineckiego i drawskiego” rozpoczną się wywiady z doradcą zawodowym. Dziś 01.08.2016 roku,  rozpoczęły się spotkania ( wywiady ) z doradcą zawodowym, mające na celu przeanalizowanie informacji o uczestniku (dotyczące jego wykształcenia, dotychczasowego szkolenia, doświadczenia zawodowego, cech osobistych, możliwości fizycznych). Na podstawie tych […]

Rekrutacja trwa, ruszają rozmowy z doradcą zawodowym

29 lipca 2016

Już w najbliższy poniedziałek (01.08.2016r), pierwsi uczestnicy projektu spotkają się na indywidualnych rozmowach z doradcą zawodowym   TERAZ KOLEJ NA CIEBIE !!! ZAPISZ SIĘ DO PROJEKTU ZREALIZUJ SWOJE PLANY ZAWODOWE !!! A JEŻELI NIE MASZ PLANÓW – NIC NIE SZKODZI… – NASZ DORADCA POMOŻE CI JE WYBRAĆ  Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do udziału w […]

Informacja o wyborze ofert

28 lipca 2016

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, działając na podstawie zasady konkurencyjności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ogłasza wynik zapytania ofertowego ogłoszonego dnia 16 sierpnia 2016r. na świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w 2016 […]

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby zamieszkujące powiat szczecinecki i drawski

18 lipca 2016

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby zamieszkujące powiat szczecinecki i drawski Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do udziału w projekcie: „Dobra praca – godna płaca. Projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej mieszkańców powiatu szczecineckiego i drawskiego.”. Zadzwoń – zapisz się do udziału w projekcie tel. 664-491-531   Pozostało niewiele  miejsc – nie zwlekaj skorzystaj z szansy!

Rekrutacja trwa

11 lipca 2016

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do udziału w projekcie: „Dobra praca – godna płaca. Projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej mieszkańców powiatu szczecineckiego i drawskiego.”. Zadzwoń – zapisz się do udziału w projekcie tel. 664-491-531 Możesz wziąć udział w naszym projekcie, jeśli: masz 15-29 lat, mieszkasz w powiecie kwidzyńskim, należysz do grupy NEET tj. nie pracujesz (jesteś bierny […]

Zapraszamy do składania ofert!

7 lipca 2016

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w 2016 roku, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Dobra praca – godna płaca. Projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej mieszkańców powiatu szczecineckiego i drawskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego […]