Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego oraz żnińskiego w woj. kujawsko pomorskim. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych 120 uczestników, w tym 72 kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących wyżej wymienione powiaty.

Aktualności

Czekamy na Ciebie

22 marca 2016

Cały czas czekamy na wpływ ankiet wstępnych osób chętnych do uczestnictwa w projekcie „Drogowskaz – kierunek dobrej zmiany”. Informacje na temat projektu i warunków uczestnictwa w projekcie można znaleźć na stronie Fundacji Ekspert – Kujawy: www.fundacja.ekspert-kujawy.pl lub bezpośrednio w biurze Fundacji: FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY: Dworcowa 65 88-100 Inowrocław Tel. kontaktowy: 52/357-62-15 email: sekretariat@ekspert-kujawy.pl Udział […]