Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego oraz żnińskiego w woj. kujawsko pomorskim. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych 120 uczestników, w tym 72 kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących wyżej wymienione powiaty.

Aktualności

Ruszyła kolejna grupa w miejscowości Gniewkowo

13 lutego 2017

Ruszyła kolejna grupa szkoleniowa w miejscowości Gniewkowo Grupa z cyklu II liczy 9 osób. Planowany termin zakończenia szkolenia 8 marzec 2017. Celem warsztatu jest nabycie umiejętności dotyczących komunikacji, asertywności oraz zarządzania czasem.

Zakończył się kurs „Podstawy kroju i szycia”

10 lutego 2017

Dnia 10 lutego zakończył się kurs pt. „Podstawy kroju i szycia” w miejscowości Inowrocław. Szkolenie trwało 120 godzin. Osobą prowadzącą zajęcia była Pan Przemysław Matłoka. W ciągu tych godzin uczestnicy   nauczyli się w przejrzysty sposób zasad kroju i szycia.. Na kursie uzyskali wiadomości na temat rodzajów tkanin, ich właściwości i zastosowania, podstawowych technik szycia różnego […]

Zakończyło się szkolenie w miejscowości Dąbrowa

8 lutego 2017

Dzisiejszego dnia zakończyło się szkolenie „Zarządzanie finansami i planowanie domowego budżetu”. W szkoleniu wzięło udział 6 osób. Każdy z uczestników projektu otrzymał zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w projekcie.

Rekrutacja w toku

6 lutego 2017

Rekrutacja  w miejscowości Gniewkowo cały czas trwa. Mamy już kilka osób chętnych, czekamy na dopełnienie grupy, aby mógł rozpocząć się szkolenie. Zainteresowanych zapraszamy do biura projektu.

Zaczynamy zajęcia grupy I z OPS Gniewkowo

3 lutego 2017

Grupa w Gniewkowie rozpoczęła szkolenie pt. „Zarządzanie finansami i planowanie domowego budżetu” w składzie 9 osobowym, przeważającą część uczestników stanowią kobiety. Na podstawie harmonogramu przewidziana data zakończenia – 21 luty 2017. Uczestnicy projektu będą mogli starać się o zwrot kosztów dojazdu.

Startuje kolejny kurs „Zdobienie przedmiotów”

2 lutego 2017

Dzisiejszego dnia rozpoczęły się pierwsze zajęcia z zakresu „Zdobienie przedmiotów” w Radziejowie Kurs został zaplanowany na 48 godzin. Zajęcia prowadzone przez Martę Nieznalską. Uczestnicy, którzy mieszkają poza miejscem, w którym odbywają się zajęcia mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Uczestnicy podczas tego szkolenia nauczą się pięknie ozdabiać różne przedmioty. Zapoznają się z potrzebnymi materiałami, […]

Już w tym tygodniu wystartuje nowa grupa w miejscowości Piotrków Kujawski

1 lutego 2017

Dnia 3 lutego 2017 roku do projektu „Drogowskaz – kierunek dobrej zmiany” przystąpi 8 osobowa grupa beneficjentów z miejscowości Piotrków Kujawski. Wiedzę zdobywać będą z zakresu Treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Celem warsztatu jest wskazanie i uświadomienie przez uczestników ich predyspozycji zawodowych i osobowościowych. Koszty dojazdu będą rozliczane na podstawie biletów PKS, PKP lub komunikacji […]

Pierwsze zajęcia kursu „Opiekunka dziecięca” już za nami

25 stycznia 2017

Beneficjenci projektu rozpoczęli zmagania z 64 godzinnym szkoleniem w miejscowości Inowrocław. W szkoleniu wzięło udział 5 osób. W czasie zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę z kompetencji społecznych, rozwiązywania i negocjacji konfliktów. Po ukończeniu kursu uczestnik nauczy się profesjonalnej opieki nad dziećmi! Kursanci po szkoleniu będą mogli pracować w żłobku, domu oraz klubach dla maluchów.

Dzisiaj zakończenie szkolenia w Dębach „Opiekun osoby

24 stycznia 2017

Grupa w Dębach rozpoczęła szkolenie w składzie 4 osobowym. Szkolenie zostało ukończone w niezmiennym składzie dnia 24 stycznia 2017. Kurs prowadziła Pani Jolanta Stasiak. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Cały czas czekamy za chętnymi osobami do wzięcia udziału w projekcie

19 stycznia 2017

Rekrutacja na kurs w miejscowości Dąbrowa Mogileńska cały czas trwa. Mamy już kilka osób chętnych, czekamy na dopełnienie grupy, żeby kurs mógł się rozpocząć. Zainteresowanych zapraszamy do biura projektu.