f
gPodstrona w trakcie aktualizacji.

Zapraszamy wkrótce.

Krótko o projekcie

Projekt kierowany jest do 48 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Chodzież, Margonin, Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno powiatu wągrowieckiego.

Aktualności

Zapraszamy do udziału …

28 grudnia 2017

Rekrutacja trwa ….

18 grudnia 2017

Nadal prowadzimy rekrutację i zapraszamy osoby chętne ….. Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym … DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności […]

Zapraszamy do udziału w projekcie ….

6 grudnia 2017

Drodzy mieszkańcy powiatu chodzieskiego oraz wągrowieckiego, nadal trwa rekrutacja do projektu. Jeżeli jesteście osobami bezrobotnymi bądź osobami biernymi zawodowo ten projekt jest skierowany właśnie do Was !!!  Zapewniamy kadrę doradców zawodowych oraz trenerów wysoce wyspecjalizowanych w zadaniach, które będą z Państwem przeprowadzać. Pomogą oni Państwu w znalezieniu odpowiedniej ścieżki w życiu, pozwalającej z godnością żyć […]

Rekrutacja do projektu „Jesteśmy aktywni!” trwa … Zapraszamy

28 listopada 2017

Rekrutacja trwa ….

15 listopada 2017

Nadal prowadzimy rekrutację i zapraszamy osoby chętne ….. Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym … DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności […]

Zapraszamy do udziału w projekcie ….

6 listopada 2017

Drodzy mieszkańcy powiatu chodzieskiego oraz wągrowieckiego, nadal trwa rekrutacja do projektu … Jeżeli jesteście osobami bezrobotnymi bądź osobami biernymi zawodowo ten projekt jest skierowany właśnie do Was !!!  Zapewniamy kadrę doradców zawodowych oraz trenerów wysoce wyspecjalizowanych w zadaniach, które będą z Państwem przeprowadzać. Pomogą oni Państwu w znalezieniu odpowiedniej ścieżki w życiu, pozwalającej z godnością żyć na […]

Rekrutacja do projektu cały czas trwa …

23 października 2017

Nadal prowadzimy rekrutację i zapraszamy osoby chętne ….. Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym … DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności […]

Staże czas zacząć …

13 października 2017

Dnia 16.10.2017 r. rozpoczną się staże zawodowe, które będą trwać 3 miesiące i skończą się dnia 15.01.2017 roku.. Z każdym ze stażystów oraz podmiotem przyjmującym na staż podpisaliśmy umowy trójstronne. Staże zostały dostosowane pod kątem predyspozycji każdego z uczestników. Realizacja staży będzie zgodna ze standardami tj. zgodna z Polskimi i Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i […]

Rekrutacja do projektu trwa… Szkolenie z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV zakończyło się.

11 października 2017

Dnia 05.10.2017 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe dotyczące uprawnień elektrycznych do 1kV. Szkolenie poruszyło zagadnienia z zakresu sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznej, które wytwarzają, przetwarzają bądź zużywają energię elektryczną. Uczestnicy nauczyli się min.: budowy i zastosowania urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, zasad przyłączania urządzeń, zasad prawidłowego tworzenia instalacji elektroenergetycznych, przepisów prawnych […]

Zakończyło się szkolenie pt. ”Robotnik gospodarczy” i ruszyło kolejne …

5 października 2017

Dnia 04.10.2017 r. dobiegło końca szkolenie „Robotnik gospodarczy. Nasi uczestnicy dzięki szkoleniu nauczyli się jak prawidłowo wykonywać pracę porządkowe oraz mniej skomplikowane prace naprawcze w budynku jak i wokół budynku. Uczestnicy dowiedzieli się również jak prawidłowo konserwować, naprawiać oraz utrzymywać w czystości podstawowy sprzęt gospodarczy. Szkolenie to dało możliwość nabycia umiejętności nawiązywania kontaktów między ludzkich, […]