f
gPodstrona w trakcie aktualizacji.

Zapraszamy wkrótce.

Krótko o projekcie

Projekt kierowany jest do 48 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Chodzież, Margonin, Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno powiatu wągrowieckiego.

Aktualności

Szkolenie zawodowe wciąż trwa …. Rekrutacja do projektu ciągle otwarta …

28 września 2017

Szkolenie zawodowe „Robotnik gospodarczy” trwa …  szkolenie zakończy się w październiku 2017 r. Zapraszamy do udziału w projekcie …., rekrutacja jest cały czas otwarta… Projekt jest skierowany do osób wykluczonych społecznie, które są osobami bezrobotnymi i posiadają III profil pomocy lub są osobami z niepełnosprawnością. SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koniec pierwszych warsztatów …. , początek szkoleń …

21 września 2017

Dnia 15 września 2017 zakończyły się warsztaty z „Treningu umiejętności i kompetencji społecznych”. Natomiast „Warsztaty kompetencji na rynku pracy” trwały od 16 do 17 września 2017 r. We wrześniu kursanci mieli również spotkania indywidualne z psychologiem. Ostatnie spotkania zakończyły się 14 września 2017 r. Uczestnicy 20 września 2017 r. rozpoczęli udział w szkoleniu zawodowym „Robotnik […]

Ruszyły pierwsze warsztaty …

13 września 2017

Dnia 9 września 2017 r. Grupa 1 uczestników projektu rozpoczęła udział w warsztatach „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”. Zajęcia będą trwały 7 dni i ukończą się 15 września 2017 r. Grupa liczy 11 osób. W dniach 16-17 września 2017 r. planujemy ruszyć również z warsztatami „Warsztaty kompetencji na rynku pracy”.   Cały czas trwają również działania […]

Rekrutacja do projektu trwa … Grupa 1 niedługo rozpocznie warsztaty

5 września 2017

W następnym tygodniu planujemy, aby Grupa 1 rozpoczęła warsztaty „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” z doradcą zawodowym. Nadal prowadzimy rekrutację i zapraszamy osoby chętne ….. Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym … DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania […]

Pierwsza grupa osób już uczestniczy w indywidualnych rozmowach z doradcą zawodowym.

23 sierpnia 2017

Możesz dołączyć do nas …. Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty kompetencji na rynku pracy), Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem, Szkolenia zawodowe, Staże/praktyki zawodowe, Pośrednictwo pracy. Zapraszamy! Rekrutacja wciąż trwa …  

Z rekrutowaliśmy już pierwszą grupę osób …

17 sierpnia 2017

Na dzień dzisiejszy mamy z rekrutowanych 11 osób, które kwalifikują nam się do udziału w projekcie i rozpoczną Indywidualne Doradztwo Zawodowe w następnych tygodniu. Rekrutacja do projektu wciąż trwa … Osoby zainteresowane udziałem w projekcie Serdecznie zapraszamy!!!    

Szukasz pracy? Chciałbyś/Chciałabyś polepszyć swoją sytuację życiową?

14 sierpnia 2017

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PROJEKTU:  Jeśli jesteś osobą: Bezrobotną z III profilem pomocy, bierną zawodowo, posiadasz niepełnosprawność (o stopniu umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawność intelektualna, sprzężona), zamieszkujesz w powiecie wągrowieckim, w gminie tj.: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, w powiecie chodzieskim, w gminie tj.: Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, […]

Rekrutacja do projektu wciąż trwa …

9 sierpnia 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Jesteśmy aktywni”. Projekt jest skierowany do osób z terenów wiejskich gmin Chodzież, Margonin i Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno powiatu wągrowieckiego, które są bezrobotne (z III profilem pomocy w PUP), bierne zawodowe, w tym, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (w tym: umiarkowana, znaczna, niepełnosprawność sprzężona, […]

Szkolenia i staże zawodowe dla Ciebie …

3 sierpnia 2017

Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym … DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty kompetencji na rynku pracy), Indywidualne […]

Szukasz pracy? Chciałbyś/łabyś polepszyć swoją sytuację życiową?

26 lipca 2017

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PROJEKTU: „Jesteśmy aktywni!” JESTEŚ OSOBĄ: bezrobotną (z III profilem pomocy z PUP) bierną zawodowo posiadasz niepełnosprawność (o stopniu umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawność intelektualna, sprzężona) zamieszkujesz w powiecie wągrowieckim, w gminie tj.: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, w powiecie chodzieskim, w gminie tj.: Chodzież, Chodzież – […]