Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt kierowany jest do 48 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Chodzież, Margonin, Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno powiatu wągrowieckiego.

Aktualności

Rekrutacja do projektu cały czas trwa …

23 października 2017

Nadal prowadzimy rekrutację i zapraszamy osoby chętne ….. Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym … DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności […]

Staże czas zacząć …

13 października 2017

Dnia 16.10.2017 r. rozpoczną się staże zawodowe, które będą trwać 3 miesiące i skończą się dnia 15.01.2017 roku.. Z każdym ze stażystów oraz podmiotem przyjmującym na staż podpisaliśmy umowy trójstronne. Staże zostały dostosowane pod kątem predyspozycji każdego z uczestników. Realizacja staży będzie zgodna ze standardami tj. zgodna z Polskimi i Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i […]

Rekrutacja do projektu trwa… Szkolenie z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV zakończyło się.

11 października 2017

Dnia 05.10.2017 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe dotyczące uprawnień elektrycznych do 1kV. Szkolenie poruszyło zagadnienia z zakresu sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznej, które wytwarzają, przetwarzają bądź zużywają energię elektryczną. Uczestnicy nauczyli się min.: budowy i zastosowania urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, zasad przyłączania urządzeń, zasad prawidłowego tworzenia instalacji elektroenergetycznych, przepisów prawnych […]

Zakończyło się szkolenie pt. ”Robotnik gospodarczy” i ruszyło kolejne …

5 października 2017

Dnia 04.10.2017 r. dobiegło końca szkolenie „Robotnik gospodarczy. Nasi uczestnicy dzięki szkoleniu nauczyli się jak prawidłowo wykonywać pracę porządkowe oraz mniej skomplikowane prace naprawcze w budynku jak i wokół budynku. Uczestnicy dowiedzieli się również jak prawidłowo konserwować, naprawiać oraz utrzymywać w czystości podstawowy sprzęt gospodarczy. Szkolenie to dało możliwość nabycia umiejętności nawiązywania kontaktów między ludzkich, […]

Szkolenie zawodowe wciąż trwa …. Rekrutacja do projektu ciągle otwarta …

28 września 2017

Szkolenie zawodowe „Robotnik gospodarczy” trwa …  szkolenie zakończy się w październiku 2017 r. Zapraszamy do udziału w projekcie …., rekrutacja jest cały czas otwarta… Projekt jest skierowany do osób wykluczonych społecznie, które są osobami bezrobotnymi i posiadają III profil pomocy lub są osobami z niepełnosprawnością. SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koniec pierwszych warsztatów …. , początek szkoleń …

21 września 2017

Dnia 15 września 2017 zakończyły się warsztaty z „Treningu umiejętności i kompetencji społecznych”. Natomiast „Warsztaty kompetencji na rynku pracy” trwały od 16 do 17 września 2017 r. We wrześniu kursanci mieli również spotkania indywidualne z psychologiem. Ostatnie spotkania zakończyły się 14 września 2017 r. Uczestnicy 20 września 2017 r. rozpoczęli udział w szkoleniu zawodowym „Robotnik […]

Ruszyły pierwsze warsztaty …

13 września 2017

Dnia 9 września 2017 r. Grupa 1 uczestników projektu rozpoczęła udział w warsztatach „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”. Zajęcia będą trwały 7 dni i ukończą się 15 września 2017 r. Grupa liczy 11 osób. W dniach 16-17 września 2017 r. planujemy ruszyć również z warsztatami „Warsztaty kompetencji na rynku pracy”.   Cały czas trwają również działania […]

Rekrutacja do projektu trwa … Grupa 1 niedługo rozpocznie warsztaty

5 września 2017

W następnym tygodniu planujemy, aby Grupa 1 rozpoczęła warsztaty „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” z doradcą zawodowym. Nadal prowadzimy rekrutację i zapraszamy osoby chętne ….. Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym … DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania […]

Pierwsza grupa osób już uczestniczy w indywidualnych rozmowach z doradcą zawodowym.

23 sierpnia 2017

Możesz dołączyć do nas …. Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty kompetencji na rynku pracy), Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem, Szkolenia zawodowe, Staże/praktyki zawodowe, Pośrednictwo pracy. Zapraszamy! Rekrutacja wciąż trwa …  

Zrekrutowaliśmy już pierwszą grupę osób …

17 sierpnia 2017

Na dzień dzisiejszy mamy z rekrutowanych 11 osób, które kwalifikują nam się do udziału w projekcie i rozpoczną Indywidualne Doradztwo Zawodowe w następnych tygodniu. Rekrutacja do projektu wciąż trwa … Osoby zainteresowane udziałem w projekcie Serdecznie zapraszamy!!!