Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt kierowany jest do 48 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Chodzież, Margonin, Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno powiatu wągrowieckiego.

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie …

28 grudnia 2017

Rekrutacja trwa ….

18 grudnia 2017

Nadal prowadzimy rekrutację i zapraszamy osoby chętne ….. Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym … DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności […]

Szukasz pracy? Chciałbyś/Chciałabyś polepszyć swoją sytuację życiową?

6 grudnia 2017

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PROJEKTU:  Jeśli jesteś osobą: Bezrobotną z III profilem pomocy, bierną zawodowo, posiadasz niepełnosprawność (o stopniu umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawność intelektualna, sprzężona), zamieszkujesz w powiecie wągrowieckim, w gminie tj.: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, w powiecie chodzieskim, w gminie tj.: Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, […]

Rekrutacja do projektu „Jesteśmy aktywni!” trwa … Zapraszamy

28 listopada 2017

Rekrutacja trwa ….

15 listopada 2017

Nadal prowadzimy rekrutację i zapraszamy osoby chętne ….. Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym … DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności […]

Zapraszamy do udziału w projekcie ….

6 listopada 2017

Drodzy mieszkańcy powiatu chodzieskiego oraz wągrowieckiego, nadal trwa rekrutacja do projektu … Jeżeli jesteście osobami bezrobotnymi bądź osobami biernymi zawodowo ten projekt jest skierowany właśnie do Was !!!  Zapewniamy kadrę doradców zawodowych oraz trenerów wysoce wyspecjalizowanych w zadaniach, które będą z Państwem przeprowadzać. Pomogą oni Państwu w znalezieniu odpowiedniej ścieżki w życiu, pozwalającej z godnością żyć na […]

Rekrutacja do projektu cały czas trwa …

23 października 2017

Nadal prowadzimy rekrutację i zapraszamy osoby chętne ….. Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym … DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności […]

Staże czas zacząć …

13 października 2017

Dnia 16.10.2017 r. rozpoczną się staże zawodowe, które będą trwać 3 miesiące i skończą się dnia 15.01.2017 roku.. Z każdym ze stażystów oraz podmiotem przyjmującym na staż podpisaliśmy umowy trójstronne. Staże zostały dostosowane pod kątem predyspozycji każdego z uczestników. Realizacja staży będzie zgodna ze standardami tj. zgodna z Polskimi i Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i […]

Rekrutacja do projektu trwa… Szkolenie z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV zakończyło się.

11 października 2017

Dnia 05.10.2017 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe dotyczące uprawnień elektrycznych do 1kV. Szkolenie poruszyło zagadnienia z zakresu sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznej, które wytwarzają, przetwarzają bądź zużywają energię elektryczną. Uczestnicy nauczyli się min.: budowy i zastosowania urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, zasad przyłączania urządzeń, zasad prawidłowego tworzenia instalacji elektroenergetycznych, przepisów prawnych […]

Zakończyło się szkolenie pt. ”Robotnik gospodarczy” i ruszyło kolejne …

5 października 2017

Dnia 04.10.2017 r. dobiegło końca szkolenie „Robotnik gospodarczy. Nasi uczestnicy dzięki szkoleniu nauczyli się jak prawidłowo wykonywać pracę porządkowe oraz mniej skomplikowane prace naprawcze w budynku jak i wokół budynku. Uczestnicy dowiedzieli się również jak prawidłowo konserwować, naprawiać oraz utrzymywać w czystości podstawowy sprzęt gospodarczy. Szkolenie to dało możliwość nabycia umiejętności nawiązywania kontaktów między ludzkich, […]