Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt kierowany jest do 48 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Chodzież, Margonin, Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno powiatu wągrowieckiego.

Aktualności

Rekrutacja do projektu trwa …

19 lipca 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Jesteśmy aktywni”. Projekt jest skierowany do osób z terenów wiejskich gmin Chodzież, Margonin i Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno powiatu wągrowieckiego, które są bezrobotne (z III profilem pomocy w PUP), bierne zawodowe, w tym które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (w tym: umiarkowana, znaczna, niepełnosprawność sprzężona, […]

Zapraszamy do udziału w projekcie „Jesteśmy aktywni!”.

12 lipca 2017

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Jesteśmy aktywni” w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim i wągrowieckim.

3 lipca 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie „Jesteśmy aktywni!”. Celem głównym projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno – zawodowa 48 osób w wieku 18 – 67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Chodzież, Margonin i Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno powiatu wągrowieckiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, […]