Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Brak opisu projektu.

Aktualności

Przypominamy

29 września 2017

Wszystkim stażystom przypominamy, że zbliża się koniec miesiąca, a co za tym idzie już w przyszłym tygodniu czekamy na zdanie list obecności. Szybkie zdanie list z odbytego stażu ma wpływ na termin wypłaty stypendium stażowego i ewentualnego zwrotu kosztów dojazdu na staż.

Dotychczasowy bilans

25 września 2017

Do tej pory zorganizowaliśmy następujące szkolenia: Kurs na prawo jazdy kat. „D” – 1 osoba, Kurs komputerowy – 8 osób, Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych – 5 osób, Operator koparko-ładowarki -2 osoby, Pracownik gospodarczy z uprawnieniami 1Kv – 10 osób. Reasumując swoje kompetencje zawodowe podniosło już 28% z ogółu uczestników biorących udział w projekcie, a 30,5% […]

Kolejne staże

15 września 2017

W dniu dzisiejszym kolejne osiem osób rozpoczęło staż zawodowy, który potrwa do 14-go marca. Wszystkim stażystom życzymy wytrwałości.

Szkolenia zawodowe i staż – szansą na zatrudnienie

1 września 2017

W projekcie najważniejszy jest uczestnik i jego oczekiwania – my wychodzimy im naprzeciw!!! Pośrednik pracy udziela wsparcia, wykonuje czynności mające na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej pracy dla uczestnika projektu. Pośrednik znający lokalny rynek pracy współpracuje z pracodawcami, poszukuje, a następnie przedstawia oferty pracy uczestnikom projektu. Z dniem dzisiejszym dwudziestu uczestników […]

Prawo jazdy kat. „D”

25 sierpnia 2017

31.07.2017  skierowaliśmy jednego uczestnika projektu na kurs prawa jazdy kat „D”. W dniu dzisiejszym uczestnik zakończył szkolenie. Życzymy Panu powodzenia na egzaminie.

Kolejne szkolenie zacząć czas

18 sierpnia 2017

 Pracownik gospodarczy z uprawnieniami 1kV to kolejne szkolenie na które zdecydowało się dziesięć osób. Nabycie kwalifikacji będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenia egzaminu, a w późniejszym czasie  pomoże uczestnikowi w znalezieniu zatrudnienia. Pośrednik pracy wesprze uczestnika w poszukiwaniu miejsca odbycia stażu zawodowego

Obsługa wózków

14 sierpnia 2017

Dziesięć spotkań – łącznie 67 godzin szkolenia i pięciu panów podniosło swoje kwalifikacje zawodowe – KIEROWCA WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH. Panowie ukończyli szkolenie zawodowe otrzymując Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs komputerowy zakończony

11 sierpnia 2017

W dniu dzisiejszym zakończyło się szkolenie komputerowe. Siedem pań tym sposobem podniosło swoje kompetencje zawodowe. Obecnie jest realizowane indywidualne pośrednictwo pracy (8h/uczestnika). Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mają na celu wsparcie sprawnego funkcjonowania uczestnika projektu na rynku pracy. Pośrednik wyszukuje i prezentuje uczestnikowi konkretne oferty pracy, organizuje kontakt z potencjalnymi pracodawcami. Pośrednik pomoże uczestnikowi w […]

O projekcie – podsumowanie procesu rekrutacji

7 sierpnia 2017

W wyniku intensywnie przeprowadzonej rekrutacji do projektu zostało przyjętych łącznie 92 uczestników (40 kobiet i 52 mężczyzn), z którymi opracowano Indywidualną Ścieżkę Reintegracji – łącznie zrealizowano 736h – indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Nabór i selekcja  przeprowadzone zostały w oparciu o formularze zgłoszeniowe, ocenione pod kontem poprawności, kompletności zgodnie ze stosownymi dokumentami i założeniami projektu

Kolejne szkolenia

1 sierpnia 2017

Już od godziny ósmej trwają pierwsze zajęcia „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych”. Na dzisiejszych zajęciach uczestnicy dowiedzą się o typach stosowanych wózków jezdniowych, oraz zapoznają się z ich budową. Szkolenie rozpoczęło pięciu panów.

Skip to content