Opis projektu

12 stycznia 2017

Głównym celem projektu, jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez 120 uczestników powyżej 18 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje na terenie województwa pomorskiego – powiatu starogardzkiego, bytowskiego, słupskiego, chojnickiego, sztumskiego, człuchowskiego, malborskiego, lęborskiego, nowodworskiego, kwidzyńskiego, kościerskiego i wejherowskiego. Uczestnikom zostanie udzielone wsparcie psychospołeczne, edukacyjne oraz spersonalizowana oferta szkoleń, przygotowania zawodowego i/lub stażu. Osoba przyjęta do projektu otrzyma wsparcie doradcy zawodowego (w postaci identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości doskonalenia zawodowego), odbędzie indywidualne i grupowe warsztaty z psychologiem. Każdemu uczestnikowi towarzyszył będzie również pośrednik pracy – wspierający, monitorujący i motywujący daną osobę do działania. Uczestnicy będzie mieli okazję do wzięcia udziału w treningach percepcji społecznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz autoprezentacji.