f
g

Krótko o projekcie

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania RPKP.09.04.00 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania RPKP.09.04.01 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest przez Fundację Ekspert – Kujawy (Lidera projektu) oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy (Partnera projektu) w okresie od 1.07.2019 do 30.06.2022.

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

28 lutego 2020

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja” współfinansowany przez Unię Europejską. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UDZIAŁU W PROJEKCIE? – osoba fizyczna chcąca założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej, – pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej, – pracownicy jednostek samorządu terytorialnego […]

Beneficjenci

10 lutego 2020

Beneficjenci Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać następujące grupy docelowe: – osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej (201 osób), – pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej (50 osób), – pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych (29 osób), – instytucje rynku pracy oraz pomocy społecznej (20), – jednostki samorządu terytorialnego oraz […]

Zapraszamy na stronę

6 lutego 2020

Serdecznie zapraszamy do śledzenia postępów projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja” na stronę Kujawsko – Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej  http://kpces.pl/

II edycja projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

10 grudnia 2019

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja” realizowanym wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników JST z terenu powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego zainteresowane podniesieniem swojej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, stworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w […]