Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania RPKP.09.04.00 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania RPKP.09.00.01 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest przez Fundację Ekspert – Kujawy (lidera projektu) oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy (partnera projektu) w okresie od 1.07.2016 do 30.06.2019.

Aktualności

Strona projektu już działa!

25 sierpnia 2016

Serdecznie zapraszamy do śledzenia postępów projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stronę Kujawsko – Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej” w Inowrocławiu!

Skip to content