f
gPodstrona w trakcie aktualizacji.

Zapraszamy wkrótce.

Krótko o projekcie

Celem głównym jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności na rynku pracy 100 osób(60K i 40M) bez pracy powyżej 29 roku życia o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) zamieszkujących w rozum. K.C na terenie pow. konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego i m. Konina przez realizację w terminie 01.11.2016r.-28.02.2018r. indywidualnego i kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego w ramach projektu.

Aktualności

Ostatnia szansa na udział w projekcie

14 grudnia 2017

W projekcie pozostało jedynie 16 miejsc wolnych, osoby chętne mają ostatnią szansę aby móc zgłosić swój udział do projektu. Poszukujemy osób, które ukończyły 30 rok życia, są bezrobotne lub bierne zawodowo i chcą zasilić rynek pracy. Do tej pory pomogliśmy znaleźć zatrudnienie dla 34 osób, natomiast z pewnością to nie koniec i z pewnością pomożemy […]

Pięć osób kończy staże zawodowe

3 grudnia 2017

W dniu dzisiejszym pięć osób kończy staż zawodowy. Dwie z nich zostaną prawdopodobnie zatrudnione po ich zakończeniu. Trzy kolejne osoby nadal będą poszukiwały zatrudnienia, naszym zadaniem jest monitorowanie ich postępów.

Cztery osoby rozpoczynają staże zawodowe

1 grudnia 2017

Dzisiaj tj. dnia 01.12.2017 cztery kolejne osoby rozpoczynają staż zawodowy. Troje z nich rozpoczną staż w firmie Centrum Szkoleniowym Wiedza z Konina, natomiast czwarta odbędzie staż firmie Musiał Nieruchomości.

Staże zawodowe dla 16 osób czas zacząć

27 listopada 2017

Dnia dzisiejszego rozpoczynają się staże zawodowe w firmie DANBUD w Kleczewie. Grupa 16 stażystów pracować będzie na stanowiskach pracowników budowlanych. Staże w założeniu trwać będą do 26.02.2018 (3 miesiące).

Szkolenia zawodowe

24 listopada 2017

Dzisiaj kończą się szkolenia zawodowe dla 14 uczestników z okolic Kleczewa. Trzy osoby z racji innego rodzaju urządzeń i/lub maszyn budowlanych, swoje szkolenia ukończyły szybciej. Cała grupa 17 osób w styczniu będzie zdawać egzamin potwierdzający nabycie kompetencji zawodowych. Egzamin przeprowadzać będzie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

5 osób zakończyło staże zawodowe!!!

18 listopada 2017

Dzisiaj kończą się staże zawodowe dla 5 osób, które odbywały się w firmie Mir – met w Kleczewie. Uczestnicy zajmowali tam stanowiska pracowników produkcyjno – budowlanych. Każdy ze stażystów otrzyma zatrudnienie w firmie Mir-met, na czas nieokreślony, natomiast nie krótszy niż 3 miesiące.

4 osoby rozpoczynają staże zawodowe

14 listopada 2017

Dzisiaj rozpoczynają się staże zawodowe dla 4 osób, które odbywać się będą przez okres 3 miesięcy. Firma prowadząca Usługi Finansowo – Księgowe ze Ślesina prowadzić będzie staż dla dwóch osób, natomiast trzecia osoba odbędzie staż w Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie, a czwarta osoba staż rozpoczyna w firmie Musiał Nieruchomości z Konina.

Szkolenia zawodowe dla 17 osób

23 października 2017

Dzisiaj rozpoczynają się szkolenia zawodowe dla 17 nowych uczestników. Szkolenia te ukierunkowane są na znalezienie późniejszego zatrudnienia jako pracownik budowlany. Szkolenia ze względu na preferencje naszych uczestników prowadzone będą w czterech różnych rodzajach tj.: Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton, klasa III; Koparko-ładowarki, wszystkie typy, klasa III; Maszyny do produkcji mieszanek betonowych; Pompy do mieszanki betonowej, […]

Grupa 17 nowych uczestników od dziś w projekcie!!!

16 października 2017

Dzisiaj do projektu przystępują nowi uczestnicy. Jest to grupa 17 mężczyzn mieszkających w okolicach Kleczewa. Uczestnicy rozpoczną doradztwo zawodowe od wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych oraz od indywidualnego wywiadu z doradcą zawodowym. W kolejnych dniach wypełnią Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia oraz stworzą z pomocą doradcy Indywidualny Plan Działania. Wsparcie z doradztwa zawodowego zakończą grupowe warsztaty.

Staże Szwaczek dobiegły końca

13 października 2017

Dnia 12 października 2017 r. dwanaście Pań zakończyło staż zawodowy w zawodzie szwaczki. Wszystkie Panie mogą liczyć na zatrudnienie. Życzymy im powodzenia i będziemy dalej im pomagać i monitorować ich sytuację na rynku pracy.