Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
gPodstrona w trakcie aktualizacji.

Zapraszamy wkrótce.

Krótko o projekcie

Celem głównym jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności na rynku pracy 100 osób(60K i 40M) bez pracy powyżej 29 roku życia o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) zamieszkujących w rozum. K.C na terenie pow. konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego i m. Konina przez realizację w terminie 01.11.2016r.-28.02.2018r. indywidualnego i kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego w ramach projektu.

Aktualności

Rekrutacja trwa

2 października 2017

TERAZ KOLEJ NA CIEBIE !!! ZAPISZ SIĘ DO PROJEKTU ZREALIZUJ SWOJE PLANY ZAWODOWE !!! A JEŻELI NIE MASZ PLANÓW – NIC NIE SZKODZI… – NASZ DORADCA POMOŻE CI JE WYBRAĆ  Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do udziału w projekcie: „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia”.  Udział w projekcie jest bezpłatny!!! […]

Staże – Panie szwaczki zadowolone

15 września 2017

Dwanaście uczestniczek projektu, znalazło możliwość odbywania stażu w szwalni w Koninie. Chodź praca jest trudna, to uczestniczki wykazują zadowolenie z możliwości nabywania doświadczenia w zawodzie, który da im możliwość zatrudnienia. Na rynku konińskim jest kilka zakładów pracy, które szukają, między innymi w Powiatowym Urzędzie Pracy, szwaczek. Kwalifikacje jakie uczestniczki zdobyły w szkoleniu zawodowym, a także […]

Szkolenie z obsługi klienta dobiegło końca

4 września 2017

Szkolenie z obsługi klienta zakończyło się 30.08.2017 r. Szkolenie to otwiera naszym uczestnikom możliwość kariery zawodowej w zawodach, w których ceni się umiejętności obsługi klienta. Uczestnicy dzięki tym kwalifikacjom odnajdą się między innymi w handlu, sprzedaży, marketingu, a także w tych zawodach, w których liczą się takie umiejętności jak negocjacje, techniki sprzedaży, zarządzanie i public […]

Dobiegły końca pierwsze staże zawodowe!!!!

10 sierpnia 2017

Zakończyły się pierwsze staże zawodowe. Brało w nich udział 10 osób. Jest duże prawdopodobieństwo, że większość z Uczestników znajdzie zatrudnienie na  lokalnym rynku pracy. Staże organizowane były zarówno na stanowiskach całkowicie zbieżnych z ukończonymi szkoleniami jak i na stanowiskach, które pozwalały nabyć stażystą nowe i/lub poszerzyć już wcześniej nabyte kompetencje i umiejętności zawodowe.

Początek szkolenia z obsługi klienta

28 lipca 2017

Dnia 27 lipca 2017 r. rozpoczęło się szkolenie z obsługi klienta. Szkolenie będzie trwało 120 h. Tematyka zajęć przede wszystkim będzie skupiała się na takich zagadnieniach jak: Jak nawiązać kontakt z klientem; jak wywrzeć dobre „pierwsze wrażenie”; jak utrzymać kontakt z klientem; podstawowe reguły w obsłudze klienta; asertywne zachowanie w obsłudze klienta; Savoir-vivre a obsługa […]

Warsztaty grupowe dla 3 grup dobiegają końca

25 lipca 2017

Skończą się warsztaty grupowe dla 3 grup W miesiącu lipcu 2017 r. trwają warsztaty grupowe z doradcą zawodowym. W tym okresie są to 3 grupy. Ostanie warsztaty zakończą się 26 lipca 2017 r. Warsztaty są prowadzone w małych grupach i trwają po dwa dni. Łącznie uczestnicy mają 12 godzin warsztatów, na których omawiane są zagadnienia […]

Szkolenie komputerowe dobiegło końca

22 lipca 2017

Dobiegło końca szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe. Od dnia 1 czerwca 2017 r. prowadzone było szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe dla grupy 1 liczącej 10 osób. Szkolenie miało wymiar 80 h. Uczestnicy w celu potwierdzenia nabytych kompetencji podejdą do egzaminu zewnętrznego. Szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe prowadzi do uzyskania kompetencji zgodnych lub równoważnych z zakresem ECDL.  

TRWAJĄ ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM!!!

14 lipca 2017

TRWAJĄ ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM Od dnia 14 lipca kolejni nowo z rekrutowani uczestnicy do projektu rozpoczęli doradztwo indywidualne z doradcą zawodowym. Doradztwo to ma na celu identyfikację potrzeb uczestników, zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy oraz określenie indywidualnej ścieżki wsparcia, które będą prowadziły do stworzenia szans […]

Trwa pośrednictwo pracy!

17 czerwca 2017

Trwa pośrednictwo pracy! W ramach projektu „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia” uczestnicy korzystają ze wsparcia pośrednika pracy. Do zadań pośredników pracy w ramach projektu należy m.in. wyszukiwanie ofert pracy spełniających preferencje uczestników, poszukiwanie pracodawcy oferującego zatrudnienie uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie oraz współpraca w tym zakresie z doradcą […]

Szkolenie zawodowe dotyczące szwaczek dobiegło końca!!!

13 czerwca 2017

Zakończyło się szkolenie zawodowe w zawodzie szwaczka! W ramach projektu „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia” 12 osób ukończyło Szkolenie doskonalające umiejętności w zawodzie szwaczka. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu przez firmę zewnętrzną tj. Centrum Szkoleniowe WIEDZA, w okresie od 8 maja 2017 do 12 czerwca 2017r., w wymiarze […]

Skip to content