Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
gPodstrona w trakcie aktualizacji.

Zapraszamy wkrótce.

Krótko o projekcie

Celem głównym jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności na rynku pracy 100 osób(60K i 40M) bez pracy powyżej 29 roku życia o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) zamieszkujących w rozum. K.C na terenie pow. konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego i m. Konina przez realizację w terminie 01.11.2016r.-28.02.2018r. indywidualnego i kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego w ramach projektu.

Aktualności

Zakończyło się szkolenie na Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia

1 czerwca 2017

Zakończyło się szkolenie na Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia W ramach projektu „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia” 12 osób ukończyło szkolenie na Kwalifikowalnego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu przez firmę zewnętrzną tj. Centrum Szkoleniowe WIEDZA, w okresie od 5 kwietnia […]

Wypełnianie KIK PZ przez uczestników

4 maja 2017

Uczestnicy projektu wypełniali Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia W ramach projektu „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia” w trakcie spotkań z doradcą zawodowym w dniu 2 maja 2017 wypełniali Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia to narzędzie informatyczne, dzięki któremu, po przejściu zestawu […]

TRWAJĄ WYWIADY Z DORADCĄ

27 kwietnia 2017

TRWAJĄ WYWIADY Z DORADCĄ W ramach projektu „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia” rozpoczęły się wywiady z doradcą zawodowym. Trwają spotkania (wywiady) z doradcą zawodowym, mające na celu przeanalizowanie informacji o uczestniku (dotyczące jego wykształcenia, dotychczasowego szkolenia, doświadczenia zawodowego, cech osobistych, możliwości fizycznych). Opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD), w tym […]

Wsparcie psychologiczne dla Uczestników dobiegło końca

10 kwietnia 2017

ZAKOŃCZYŁO SIĘ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W ramach projektu „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia” zakończyło się wsparcie psychologiczne. Wsparciem objętych zostało10 uczestników projektu w okresie od 12.03.2017 do 07.04.2017, w wymiarze 10 godzin na osobę. Wsparcie miało charakter indywidualnych spotkań z psychologiem. Była to okazja do rozmowy oraz […]

Zapraszamy do projektu, nadal trwa doradztwo

27 lutego 2017

TRWA REKRUTACJA, RUSZAJĄ ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM Już w najbliższą środę  (01.03.2017r), pierwsi uczestnicy projektu spotkają się na indywidualnych rozmowach z doradcą zawodowym   TERAZ KOLEJ NA CIEBIE !!! ZAPISZ SIĘ DO PROJEKTU ZREALIZUJ SWOJE PLANY ZAWODOWE !!! A JEŻELI NIE MASZ PLANÓW – NIC NIE SZKODZI… – NASZ DORADCA POMOŻE CI JE WYBRAĆ  Fundacja […]

Ogłoszenie o wynikach zapytań ofertowych

23 grudnia 2016

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, działając na podstawie zasady konkurencyjności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 ogłasza wyniki zapytań ofertowych ogłoszonych dnia 1 grudnia 2016 roku, związanych z wykonaniem przez Zamawiąjącego zadań w […]

Zapraszamy wszystkich do składania ofert

1 grudnia 2016

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług z zakresu przeprowadzenia szkoleń zawodowych oraz szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego […]

Zapraszamy wszystkich do składania ofert!

1 grudnia 2016

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz wsparcia psychologicznego, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś […]

Mamy jeszcze wolne miejsca

25 listopada 2016

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia”. Czekają na Ciebie : Indywidualne wsparcie doradców z zawodowych i pośredników pracy Płatne staże zawodowe Szkolenia dopasowane do osobistych potrzeb Wsparcie psychologa Szkolenia komputerowe Dane kontaktowe: Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu Dworcowa 65 88-100 Inowrocław Tel. 52-357-62-15 Biuro projektu: Powstańców […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

16 listopada 2016

Zapraszamy do udziału w projekcie „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia”. Szczegóły oraz dane kontaktowe zamieściliśmy na poniższym plakacie:

Skip to content