f
g

Krótko o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 35 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie miasta Gliwice w województwie śląskim. Zapewniają one objęcie usługami opiekuńczymi 92 osoby niesamodzielne, zamieszkujące w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie miasta Gliwice w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Aktualności

Zmiana Partnera projektu ….

16 września 2019

W związku ze zmianą Partnera w projekcie dalsze informacje o projekcie będzie można znaleźć na stronie facebook – owej nowego Partnera tj. Spółdzielni Socjalnej „ARKA” z Gostynia: https://www.facebook.com/SpoldzielniaSocjalnaArka/ SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STRONĘ !!!

Poszukujemy Asystentów osób niepełnosprawnych do współpracy …

10 września 2019

Fundacja „”WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu, serdecznie zaprasza do składania ofert osoby/firmy, które mają kwalifikacje, aby świadczyć usługi asystenckie. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Zakres usługi asystenckiej obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, […]

Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług asystenckich …

19 sierpnia 2019

Partner Fundacja „WIĘCEJ Z ŻYCIA” w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”, który jest odpowiedzialny za realizację zadania 2 „Świadczenie usług asystenckich/opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych/ niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania” serdecznie zaprasza do składanie wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości dotyczącej wyboru Wykonawcy świadczącego usługi asystenckie oraz uzupełniająco usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych. Szacowanie […]

Skorzystaj bezpłatnie ze sprzętu w ramach projektu!

17 lipca 2019

Już dziś skorzystaj bezpłatnie ze sprzętu rehabilitacyjnego wypożyczanego na potrzeby projektu  „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach” Pośród wypożyczanego przez nas sprzętu są między innymi: łóżka rehabilitacyjne, kule pachowe i łokciowe, balkoniki – chodziki oraz balkoniki na kółkach, materace przeciwodleżynowe, rotory do kończyn dolnych i górnych, rotory ortopedyczne, krzesła toaletowe, miski pneumatyczne do mycia głowy itd. […]

Realizacja projektu trwa … Zapraszamy !!!

12 czerwca 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !!! Mamy przed sobą do zrealizowania usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, szkolenia i poradnictwo dla opiekunów faktycznych, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz usługi wspierające usługi opiekuńcze np. wypożyczenie sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi bądź sprzętu zwiększającego samodzielności takich osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka […]

Zapraszamy do udziału w projekcie …

15 maja 2019

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Partnerami „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwic oraz Fundacją „Więcej z Życia” z Wągrowca serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”. Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych: – zamieszkujących na terenie miasta Gliwice, – zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym […]

Skorzystaj bezpłatnie ze sprzętu w ramach projektu!

29 kwietnia 2019

Już dziś skorzystaj bezpłatnie ze sprzętu rehabilitacyjnego wypożyczanego na potrzeby projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”. Pośród wypożyczanego przez nas sprzętu są między innymi: łóżka rehabilitacyjne, kule pachowe i łokciowe, balkoniki – chodziki oraz balkoniki na kółkach, materace przeciwodleżynowe, rotory do kończyn dolnych i górnych, rotory ortopedyczne, krzesła toaletowe, miski pneumatyczne do mycia głowy itd. […]

Rekrutacja osób do projektu trwa …. Zapraszamy !!!

18 kwietnia 2019

Plakat informacyjny

Zapraszamy do udziału w projekcie …

8 kwietnia 2019

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Partnerami „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwic oraz Fundacją „Więcej z Życia” z Wągrowca serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”. Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych: – zamieszkujących na terenie miasta Gliwice, – zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym […]

Będziemy świadczyć usługi opiekuńcze na terenie miasta Gliwice ….

1 kwietnia 2019

Dnia 01.04.2019 r. została podpisana umowa na świadczenie usług opiekuńczych między Liderem projektu tj. „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwic, a Spółdzielnią Socjalną „PROSPOŁECZNA” z Gostynia. Wyżej wymieniona firma spełnia wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym i dysponuje kadrą z odpowiednimi kwalifikacjami.