Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w województwie śląskim. Zapewniają one objęcie usługami opiekuńczymi 100 osób niesamodzielnych, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Aktualności

Pierwsi podopieczni korzystający z Bransoletek Życia ….

24 lutego 2020

Mamy pierwsze 10 osób, które korzystają z Bransoletek Życia. Podopieczni otrzymali bransoletki do użytku, które zostały aktywowane. Bransoletki monitorują pacjenta w sposób zdalny, w razie sytuacji kryzysowej podopieczny może wezwać pomoc wciskając przycisk SOS, który połączy go z ratownikiem medycznym. Podopieczni również musieli wypełnić potrzebne dokumenty, które zostały przekazane do: Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą […]

Rozeznanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze

17 lutego 2020

Zapraszamy, w terminie od 17.02.2020 r. do 20.02.2020 r., do składanie ofert na rozeznanie rynku dotyczące: Przedmiotem rozeznania rynku jest ustalenie wysokości wynagrodzenia za godzinę pracy osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej, w ramach Zadania 3: „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych” w okresie od Lutego 2020 r. do Grudnia […]

Poszukujemy Asystentów osób niepełnosprawnych do współpracy …

3 lutego 2020

Fundacja „”WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu, serdecznie zaprasza do składania ofert osoby/firmy, które mają kwalifikacje, aby świadczyć usługi asystenckie. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Zakres usługi asystenckiej obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, […]

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych …

13 stycznia 2020

W ramach realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim” w zadaniu 3 pt. „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych” mamy do zrealizowania miedzy innymi 4.000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. W związku z realizacją tego zadania nasi pracownicy specjalistyczni znając już naszych podopiecznych będą wiedzieć, który z podopiecznych dodatkowo potrzebuje wsparcia […]

Poszukujemy Asystentów osób niepełnosprawnych do współpracy …

16 grudnia 2019

Fundacja „”WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu, serdecznie zaprasza do składania ofert osoby/firmy, które mają kwalifikacje, aby świadczyć usługi asystenckie. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Zakres usługi asystenckiej obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, […]

Realizacja projektu trwa … zapraszamy chętnych ….

18 listopada 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie … Mamy przed sobą do zrealizowania jeszcze usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, szkolenia i poradnictwo dla opiekunów faktycznych, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz usługi wspierające usługi opiekuńcze np. wypożyczenie sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi bądź sprzętu zwiększającego samodzielności takich osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub […]

Zapytanie ofertowe na Bransoletki Życia dla Uczestników projektu ….

31 października 2019

Od 31.10.2019 r. do 8 listopada 2019 r. na bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ jest zamieszczone zapytanie ofertowe na Bransoletki Życia dla naszych podopiecznych w projekcie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usługi teleopieki, polegającej na udostępnieniu zestawu do komunikacji alarmowej tzw. Bransoletek Życia (bransoletka, smartfon, aktywna karta SIM, Centrum Monitorowania 24h) lub równoważnych urządzeń w postaci […]

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych …

16 października 2019

W ramach realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim” w zadaniu 3 pt. „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych” mamy do zrealizowania miedzy innymi 4.000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. W związku z realizacją tego zadania nasi pracownicy specjalistyczni znając już naszych podopiecznych będą wiedzieć, który z podopiecznych dodatkowo potrzebuje wsparcia […]

Poszukujemy Asystentów osób niepełnosprawnych do współpracy …

18 września 2019

Fundacja „”WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu, serdecznie zaprasza do składania ofert osoby/firmy, które mają kwalifikacje, aby świadczyć usługi asystenckie. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Zakres usługi asystenckiej obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, […]

Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług asystenckich …

19 sierpnia 2019

Partner Fundacja „WIĘCEJ Z ŻYCIA” w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim” serdecznie zaprasza do składanie wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości dotyczącej wyboru Wykonawcy świadczącego usługi asystenckie oraz uzupełniająco opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Szacowanie na AON Formularz szacowania AON

Skip to content