Rozeznanie rynku na świadczenie usług specjalistycznych

2 grudnia 2019

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do składania ofert na przedmiot rozeznania rynku, który dotyczy ustalenia wysokości wynagrodzenia za godzinę pracy osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II”.

Rozeznanie rynku z dnia 02.12.2019 r. usł. specj.

Formularz rozeznania rynku