Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Aktualności

Cennik usług opiekuńczych obowiązujący od 1 listopada 2018 r.

22 października 2018

W związku ze zmianą kryterium dochodowego zmieniła się częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze w ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” dla nowych podopiecznych, przyjętych do projektu od dnia 1 listopada 2018 r. Ma to również wpływ na zmianę formularza zgłoszeniowego. Cennik usług opiekuńczych  

Zmiana formularza zgłoszeniowego

15 października 2018

Nastąpiła zmiana formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, w związku ze zmianą kryterium dochodowego. Formularz zgłoszeniowy

Informacja dotycząca usług opiekuńczych

23 sierpnia 2018

Informacja dotycząca usług opiekuńczych W ramach projektu pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” objęliśmy opieką osoby niesamodzielnym, które zgłosiły chęć udziału w naszym projekcie. W związku z osiągnięciem wymaganej w projekcie liczby osób na tą chwilę nie przyjmujemy nowych zgłoszeń. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, będziemy o tym informować.

Wśród Twoich bliskich jest osoba niesamodzielna?

15 sierpnia 2018

Wśród Twoich bliskich jest osoba niesamodzielna? Jeśli tak, możemy zaoferować Tobie szkolenie teoretyczno–praktyczne podnoszące kwalifikacje w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną. Oprócz tego oferujemy poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych oraz […]

Rekrutujemy opiekunów faktycznych

2 sierpnia 2018

Zapraszamy opiekunów faktycznych do udziału w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Warunkiem koniecznym przystąpienia do projektu jest posiadanie statusu opiekuna faktycznego. Jeśli poniższa definicja w pełni do Ciebie pasuje, zgłoś się do Nas. Opiekun faktyczny – to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z […]

Szkolenia z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną

30 lipca 2018

W związku z realizacją projektu pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” będziemy wspierać opiekunów faktycznych. W ramach projektu gwarantujemy opiekunom faktycznym: szkolenia teoretyczno–praktyczne poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów […]

Zapraszamy osoby niesamodzielne

16 lipca 2018

Świadczymy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom niesamodzielnym, zagrożonym ubóstwem lub wykluczonym społecznie, które zamieszkują na terenie gminy Gniewkowo. Powyższe kryteria warunkują uczestnictwo w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”.  W ramach projektu gwarantujemy: opiekę higieniczną oraz pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych usługi treningowe w zakresie uczenia się i […]

Rekrutacja do projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”

6 lipca 2018

Cały czas rekrutujemy osoby do projektu pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Projekt adresowany jest do osób spełniających następujące kryteria: Osoba niesamodzielna Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Osoba zamieszkująca na terenie gminy Gniewkowo  W  pierwszej kolejności przyjmować będziemy osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium […]

Czekamy na opiekunów faktycznych

27 czerwca 2018

Jesteś opiekunem faktycznym? Opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. Jeśli spełniasz powyższe kryteria zapraszamy do udziału w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Dla opiekunów faktycznych zakładamy 40 godzinne szkolenie teoretyczno–praktyczne, zwiększające ich […]

Pomoc osobom niesamodzielnym

18 czerwca 2018

Zachęcamy osoby niesamodzielne do udziału w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Celem projektu jest zapewnienie 36 osobom niesamodzielnym zamieszkującym Gminę Gniewkowo w okresie 24 miesięcy realizacji projektu łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, świadczonych w interesie ogólnym, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, poprzez utworzenie […]