f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Aktualności

Zmiana godzin funkcjonowania CUŚ

2 stycznia 2018

W styczniu zostały zmienione godziny pracy pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnym wspierającego prace opiekunów/ opiekunek.   Poniżej godziny pracy: Poniedziałek  7.00-11.00 Wtorek  11.00-15.00 Środa  11.00-15.00 Czwartek 11.00-15.00 Piątek 11.00-15.00

Opiekunki zaczęły swoją pracę

28 grudnia 2017

W miesiącu grudniu 2017 po dwumiesięcznym okresie naboru, udało się nam  objąć  opieką  siedem  osób niesamodzielnych. Mamy jeszcze kilka osób oczekujących za usługami. Brakuje nam jednak opiekunów/ opiekunek spełniających wymagane kryteria.

Zapraszamy do udziału w projekcie

4 grudnia 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy zaprasza do udziału w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych  zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  O kontakt prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w ramach projektu. […]

Ruszyło Centrum Usług Środowiskowych

30 listopada 2017

Centrum Usług Środowiskowych działa od listopada 2017roku. Swoją  siedzibę  ma w Gniewkowie, co zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną dla odbiorców wsparcia z całej Gminy Gniewkowo.  Jest to miejsce zapewniające dostępność do kadry rekrutującej grupę docelową. \

Poszukujemy Podmiotu Ekonomii Społecznej

13 listopada 2017

Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności  dnia 10.11.2017. Oferty mają   wpłynąć do dnia 20.11.2017. Więcej informacji na stronie na  bazie konkurencyjności.

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na pracownika specjalistycznego

7 listopada 2017

Dnia  06.10.2017  opublikowano zapytanie ofertowe na  bazie konkurencyjności mające na celu wybór pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnym wspierającego  pracę opiekunek/ opiekunów.   Zapytanie rozstrzygnięto i w dniu dzisiejszym podpisano umowę.  Złożona została tylko jedna oferta, oferta spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym .

Poszukujemy opiekunów / opiekunek do pracy w ramach projektu.

2 listopada 2017

Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację osób, które mają być objęte usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Nie będziemy  mogli realizować  usług ponieważ brakuje nam osób świadczących usługi tj.; opiekunów/ opiekunek Dlatego, zapraszamy osoby, które spełniają poniższe wymagania. Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu […]

Poszukujemy opiekunów / opiekunek do pracy w ramach projektu.

23 października 2017

 Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację osób, które mają być objęte usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Nie będziemy  mogli realizować  usług ponieważ brakuje nam osób świadczących usługi tj.; opiekunów/ opiekunek Dlatego, zapraszamy osoby, które spełniają poniższe wymagania. Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu […]

Poszukujemy opiekunów / opiekunek

4 października 2017

Dnia 04.10.2017 zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności  zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w  dni powszednie  oraz w soboty, niedziel, święta  oraz w godzinach nocnych. Oferty  mają wpłynąć do dnia 12.10.2017. Więcej informacji na stronie na  bazie konkurencyjności.

Rozpoczynamy nabór do projektu

30 września 2017

Od dnia 01.10.2017 do 30.11.2017 roku otwieramy nabór do projektu .: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” Projekt adresowany jest do osób wykluczonych społ., niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie gm. Gniewkowo. W  pierwszej kolejności przyjmować będziemy  osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą […]