f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Aktualności

Opis projektu

1 września 2017

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z  Gminą Inowrocław/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, Celem proj. jest zapewnienie 36 osobom niesamodzielnym zamieszkującym Gminę Gniewkowo w okresie 24 miesięcy realizacji proj. łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, świadczonych w interesie ogólnym, poprzez […]