Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Aktualności

Poszukujemy opiekunów / opiekunek do pracy w ramach projektu.

2 listopada 2017

Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację osób, które mają być objęte usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Nie będziemy  mogli realizować  usług ponieważ brakuje nam osób świadczących usługi tj.; opiekunów/ opiekunek Dlatego, zapraszamy osoby, które spełniają poniższe wymagania. Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu […]

Poszukujemy opiekunów / opiekunek do pracy w ramach projektu.

23 października 2017

 Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację osób, które mają być objęte usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Nie będziemy  mogli realizować  usług ponieważ brakuje nam osób świadczących usługi tj.; opiekunów/ opiekunek Dlatego, zapraszamy osoby, które spełniają poniższe wymagania. Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu […]

Poszukujemy opiekunów / opiekunek

4 października 2017

Dnia 04.10.2017 zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności  zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w  dni powszednie  oraz w soboty, niedziel, święta  oraz w godzinach nocnych. Oferty  mają wpłynąć do dnia 12.10.2017. Więcej informacji na stronie na  bazie konkurencyjności.

Rozpoczynamy nabór do projektu

30 września 2017

Od dnia 01.10.2017 do 30.11.2017 roku otwieramy nabór do projektu .: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” Projekt adresowany jest do osób wykluczonych społ., niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie gm. Gniewkowo. W  pierwszej kolejności przyjmować będziemy  osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą […]

Opis projektu

1 września 2017

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z  Gminą Inowrocław/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, Celem proj. jest zapewnienie 36 osobom niesamodzielnym zamieszkującym Gminę Gniewkowo w okresie 24 miesięcy realizacji proj. łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, świadczonych w interesie ogólnym, poprzez […]