Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących miasto i gminę Inowrocław. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. O kontakt prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w ramach projektu

Aktualności

Skorzystaj z opieki wykwalifikowanych opiekunów/opiekunek

21 grudnia 2017

Cały czas trwa nabór do udziału w projekcie. Poszukujemy osób niesamodzielnych, które: Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Zamieszkują tereny miasta i gminy Inowrocław W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.

Pomagamy osobom niesamodzielnym

18 grudnia 2017

W dzisiejszym wydaniu Gazety Pomorskiej ukazał się artykuł o Pani Cecylii Kieleckiej, którą Fundacja Ekspert Kujawy w ramach projektu objęła usługami opiekuńczymi. Link do gazety

Zapraszamy do udziału w projekcie

1 grudnia 2017

W związku z niezrekrutowaniem wszystkich osób w pierwszym naborze powtarzamy nabór rekrutacyjny, na zasadach obowiązujących w pierwszym naborze.. Nabór obecnie trwa grudzień 2017 – styczeń 2018. Przypominamy że kryterium pierwszeństwa do udziału w projekcie mają osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Preferencje otrzymują osoby: doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – dwie przesłanki – […]

Zapraszamy do Centrum Usług Środowiskowych

28 listopada 2017

Centrum Usług Środowiskowych działa od listopada 2017 roku.  Swoją  siedzibę  ma w  Inowrocławiu, przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, co zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną dla odbiorców wsparcia z miasta i gminy Inowrocław- bliska odległość do przystanków autobusowych NKA, PKS, MZK.  Jest  to miejsce zapewniające dostępność do kadry rekrutującej grupę docelową. Centrum Usług Środowiskowych działa w […]

Jeśli jesteś Podmiotem Ekonomii Społecznej świadczącym usługi opiekuńcze, zapraszamy do kontaktu.

21 listopada 2017

W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty na zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych przez podmioty ekonomii społecznej, zamieszczone na bazie konkurencyjności dnia 10.11.2017 zapraszamy Podmioty Ekonomiki Społecznej ten rodzaj usług do podjęcia współpracy.

Skorzystaj z opieki naszych wykwalifikowanych opiekunek/opiekunów.

14 listopada 2017

Celem projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkujących miasto i gminę Inowrocław  w okresie 24 miesięcy trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych,  a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno –zawodowej poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych. Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez: Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, w tym poprzez podmioty […]

Poszukujemy Podmiotu Ekonomii Społecznej

10 listopada 2017

Dnia 10.11.2017 zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności  zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych przez podmioty ekonomii społecznej. Oferty  mają wpłynąć do dnia 20.11.2017. Więcej informacji na bazie konkurencyjności.

Jeśli chcesz pracować jako opiekunka/opiekun, zgłoś się do nas!

6 listopada 2017

Dnia 26.10.2017 zamieszczono na bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w dni powszednie oraz świadczenie usług opiekuńczych w  sobotę, niedziela i święta oraz w godzinach nocnych. Oferty miały wpłynąć  do 03.11.2017. Nie wpłynęła żadna oferta  na zapytanie ofertowe zamieszczone na bazie konkurencyjności.   W związku z tym zapraszamy osoby które spełniają wymagania zamieszczone w […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

6 listopada 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”. Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta i gminy Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc niestacjonarnych usług opiekuńczych. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Wsparcie opiekunów będzie świadczone w dni […]

Chciałbyś skorzystać z usług opiekuna/opiekunki? Nie czekaj, zgłoś się do nas już dziś.

29 października 2017

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta i gminy Inowrocław. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w dni powszednie oraz w weekendy i święta, według indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia.