Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących miasto i gminę Inowrocław. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. O kontakt prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w ramach projektu

Aktualności

Jeśli chcesz pracować jako opiekunka/opiekun, zgłoś się do nas!

30 marca 2018

Dnia 15.02.2018 zamieszczono na bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na stanowisko opiekuna/opiekunki. Oferty miały wpłynąć do 19.03.2018. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Po upłynięciu terminu składania ofert na zapytanie zaczęły zgłaszać   się bezpośrednio do Fundacji Ekspert – Kujawy osoby zainteresowane pracą w ramach projektu.  Nowe panie  rozpoczną  pracę w kwietniu. Jest też więc szansa […]

Szukamy podmiotu ekonomii społecznej

20 marca 2018

W związku z brakiem podmiotu ekonomii społecznej, zamieściliśmy dnia 17.01.2018 na Bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe nr 1/2018/PJŻ/MGI. Nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie ofertowe. Dlatego też po raz kolejny  zamieszczono dnia 15.02.2018 zapytanie ofertowe na bazie konkurencyjności  – zapytanie ofertowe nr 3/2018/PJŻ/MGI. Na ww zapytanie  również nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie tj do […]

Zapraszamy Opiekunów faktycznych do udziału w projekcie

15 marca 2018

Zapraszamy  Opiekunów faktycznych do udziału w projekcie  Fundacja Ekspert- Kujawy  w partnerstwie  z Gminą Inowrocław/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej w Inowrocławiu  realizuje projekt „ Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław „  Projekt poza usługami opiekuńczymi  i specjalistycznymi usługami  kierowany jest do osób  niesamodzielnych,  ma również w swojej ofercie wsparcie dla opiekunów faktycznych  Projekt […]

Skorzystaj z opieki naszych wykwalifikowanych opiekunek/opiekunów.

5 marca 2018

Celem projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkujących miasto i gminę Inowrocław  w okresie 24 miesięcy trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych,  a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno –zawodowej poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych.

Zapraszamy do Centrum Usług Środowiskowych

16 lutego 2018

Centrum Usług Środowiskowych działa od listopada 2017 roku.  Swoją  siedzibę  ma w  Inowrocławiu, przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, co zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną dla odbiorców wsparcia z miasta i gminy Inowrocław- bliska odległość do przystanków autobusowych NKA, PKS, MZK.  Jest  to miejsce zapewniające dostępność do kadry rekrutującej grupę docelową. Centrum Usług Środowiskowych działa w […]

Kolejne zapytanie ofertowe dotyczące opiekunów/ opiekunek

15 lutego 2018

Dnia 15.02.2018 zamieszczono na bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na stanowisko opiekuna/opiekunki. Termin składania ofert mija dnia 19.03.2018. Więcej informacji na bazie konkurencyjności.

Spotkanie w ramach teleopieki

7 lutego 2018

Dnia 7 lutego w Fundacji Ekspert- Kujawy odbyło się spotkanie z firmą z filią w Poznaniu, która zajmuje się  teleopieką, na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele ops, służby zdrowia, związek emerytów i rencistów, rad seniorskich, przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń, które podejmują działania na rzecz ludzi starszych niepełnosprawnych z terenu powiatu inowrocławskiego, w tym z miasta […]

Skorzystaj z opieki wykwalifikowanych opiekunów/opiekunek

21 grudnia 2017

Cały czas trwa nabór do udziału w projekcie. Poszukujemy osób niesamodzielnych, które: Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Zamieszkują tereny miasta i gminy Inowrocław W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.

Pomagamy osobom niesamodzielnym

18 grudnia 2017

W dzisiejszym wydaniu Gazety Pomorskiej ukazał się artykuł o Pani Cecylii Kieleckiej, którą Fundacja Ekspert Kujawy w ramach projektu objęła usługami opiekuńczymi. Link do gazety

Zapraszamy do udziału w projekcie

1 grudnia 2017

W związku z niezrekrutowaniem wszystkich osób w pierwszym naborze powtarzamy nabór rekrutacyjny, na zasadach obowiązujących w pierwszym naborze.. Nabór obecnie trwa grudzień 2017 – styczeń 2018. Przypominamy że kryterium pierwszeństwa do udziału w projekcie mają osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Preferencje otrzymują osoby: doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – dwie przesłanki – […]