Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących miasto i gminę Inowrocław. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. O kontakt prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w ramach projektu

Aktualności

Opis projektu

1 września 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”. Celem projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkujących miasto i gminę Inowrocław  trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno –zawodowej poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych. Projekt realizowany […]