Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących miasto i gminę Inowrocław. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. O kontakt prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w ramach projektu

Aktualności

Zgłoś się do udziału w projekcie! Rekrutacja nadal trwa

5 października 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które: Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Zamieszkują tereny miasta i gminy Inowrocław W ramach projektu […]

Rozpoczynamy rekrutację do projektu

30 września 2017

Od dnia 01.10.2017 do 30.11.2017 roku otwieramy nabór do projektu „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”. Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego. Następnie będziemy preferować osoby: doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – dwie przesłanki – 3 pkt, więcej przesłanek […]

Wewnętrzne standardy etyczne i organizacyjne świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

1 września 2017

Plik do pobrania: Wewnętrzne standardy etyczne i organizacyjne świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

1 września 2017

Plik do pobrania Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

Opis projektu

1 września 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”. Celem projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkujących miasto i gminę Inowrocław  trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno –zawodowej poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych. Projekt realizowany […]