Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących miasto i gminę Inowrocław. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. O kontakt prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w ramach projektu

Aktualności

Zapraszamy Opiekunów faktycznych do udziału w projekcie

15 marca 2018

Zapraszamy  Opiekunów faktycznych do udziału w projekcie  Fundacja Ekspert- Kujawy  w partnerstwie  z Gminą Inowrocław/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej w Inowrocławiu  realizuje projekt „ Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław „  Projekt poza usługami opiekuńczymi  i specjalistycznymi usługami  kierowany jest do osób  niesamodzielnych,  ma również w swojej ofercie wsparcie dla opiekunów faktycznych  Projekt […]

Skorzystaj z opieki naszych wykwalifikowanych opiekunek/opiekunów.

5 marca 2018

Celem projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkujących miasto i gminę Inowrocław  w okresie 24 miesięcy trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych,  a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno –zawodowej poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych.

Zapraszamy do Centrum Usług Środowiskowych

16 lutego 2018

Centrum Usług Środowiskowych działa od listopada 2017 roku.  Swoją  siedzibę  ma w  Inowrocławiu, przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, co zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną dla odbiorców wsparcia z miasta i gminy Inowrocław- bliska odległość do przystanków autobusowych NKA, PKS, MZK.  Jest  to miejsce zapewniające dostępność do kadry rekrutującej grupę docelową. Centrum Usług Środowiskowych działa w […]

Kolejne zapytanie ofertowe dotyczące opiekunów/ opiekunek

15 lutego 2018

Dnia 15.02.2018 zamieszczono na bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na stanowisko opiekuna/opiekunki. Termin składania ofert mija dnia 19.03.2018. Więcej informacji na bazie konkurencyjności.

Spotkanie w ramach teleopieki

7 lutego 2018

Dnia 7 lutego w Fundacji Ekspert- Kujawy odbyło się spotkanie z firmą z filią w Poznaniu, która zajmuje się  teleopieką, na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele ops, służby zdrowia, związek emerytów i rencistów, rad seniorskich, przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń, które podejmują działania na rzecz ludzi starszych niepełnosprawnych z terenu powiatu inowrocławskiego, w tym z miasta […]

Skorzystaj z opieki wykwalifikowanych opiekunów/opiekunek

21 grudnia 2017

Cały czas trwa nabór do udziału w projekcie. Poszukujemy osób niesamodzielnych, które: Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Zamieszkują tereny miasta i gminy Inowrocław W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.

Pomagamy osobom niesamodzielnym

18 grudnia 2017

W dzisiejszym wydaniu Gazety Pomorskiej ukazał się artykuł o Pani Cecylii Kieleckiej, którą Fundacja Ekspert Kujawy w ramach projektu objęła usługami opiekuńczymi. Link do gazety

Zapraszamy do udziału w projekcie

1 grudnia 2017

W związku z niezrekrutowaniem wszystkich osób w pierwszym naborze powtarzamy nabór rekrutacyjny, na zasadach obowiązujących w pierwszym naborze.. Nabór obecnie trwa grudzień 2017 – styczeń 2018. Przypominamy że kryterium pierwszeństwa do udziału w projekcie mają osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Preferencje otrzymują osoby: doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – dwie przesłanki – […]

Zapraszamy do Centrum Usług Środowiskowych

28 listopada 2017

Centrum Usług Środowiskowych działa od listopada 2017 roku.  Swoją  siedzibę  ma w  Inowrocławiu, przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, co zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną dla odbiorców wsparcia z miasta i gminy Inowrocław- bliska odległość do przystanków autobusowych NKA, PKS, MZK.  Jest  to miejsce zapewniające dostępność do kadry rekrutującej grupę docelową. Centrum Usług Środowiskowych działa w […]

Jeśli jesteś Podmiotem Ekonomii Społecznej świadczącym usługi opiekuńcze, zapraszamy do kontaktu.

21 listopada 2017

W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty na zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych przez podmioty ekonomii społecznej, zamieszczone na bazie konkurencyjności dnia 10.11.2017 zapraszamy Podmioty Ekonomiki Społecznej ten rodzaj usług do podjęcia współpracy.