f
g

Aktualności

Gwarantujemy zachowanie trwałości 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich na terenie Bytomia (woj. śląskie)

30 czerwca 2022

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 30 miesięcy tj. do 31.12.2023r.  Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do […]

Gwarantujemy zachowanie trwałości 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich na terenie Bytomia (woj. śląskie)

2 sierpnia 2021

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 30 miesięcy tj. do 31.12.2023r.  Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do […]

Zachowanie trwałości w projekcie

1 lipca 2021

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 30 miesięcy tj. do 31.12.2023r.  Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do […]

Plakat projektu POGODNA JESIEŃ ŻYCIA W BYTOMIU

31 marca 2021

Plakat 2021

Wydłużony okres realizacji projektu!

30 marca 2021

Zgodnie z akceptacja Instytucji Zarządzającej uzyskaliśmy zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2021. Tym samym osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w dalszym ciągu mogą korzystać m.in. z oferowanych usług opiekuńczych i usług asystenckich w projekcie. Kontynuowane będzie również wsparcie z zakresu usług opieki zdalnej – bransoletek życia- wynajem sprzętu rehabilitacyjnego, usługi […]

Trwa poradnictwo dla opiekunów faktycznych!

10 marca 2021

W Centrum Usług Opiekuńczych w Bytomiu realizowane jest wsparcie w ramach Zadania 5. Wsparcie opiekunów faktycznych., Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych. Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, uczestniczący w projekcie korzystają z porad m.in. mediatora rodzinnego oraz pracownika socjalnego. Celem wsparcia jest zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych, a także pomoc w uzyskaniu […]

Usługi specjalistyczne w projekcie

16 lutego 2021

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Aby osoba potrzebująca, niesamodzielna  mogła  skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych „(…) Specjalistyczne usługi są […]

Plakat projektu „Pogodna Jesień Życia w Bytomiu”

1 lutego 2021

Plakat Fundacja

Wynajem sprzętu w projekcie

4 stycznia 2021

Przypominamy o możliwości skorzystania z wynajmowanego sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do opieki nad osobą niesamodzielną lub sprzyjającego zwiększeniu samodzielności dla naszych uczestników projektu. Wypożyczamy sprzęt, który ma służyć w miarę możliwości, samodzielnemu funkcjonowaniu, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego […]

Poradnictwo dla Opiekunów Faktycznych!

30 grudnia 2020

Informujemy iż w grudniu ruszyło poradnictwo dla 30 Opiekunów Faktycznych.Skorzystali oni z pomocy pracownika socjalnego.W kolejnym miesiącu będą mogli oni również uzyskać porady od rehabilitantki, mediatora rodzinnego czy też pielęgniarki. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 605-967-017. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]