Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Aktualności

Usługi specjalistyczne w projekcie

16 lutego 2021

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Aby osoba potrzebująca, niesamodzielna  mogła  skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych „(…) Specjalistyczne usługi są […]

Plakat projektu „Pogodna Jesień Życia w Bytomiu”

1 lutego 2021

Plakat Fundacja

Wynajem sprzętu w projekcie

4 stycznia 2021

Przypominamy o możliwości skorzystania z wynajmowanego sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do opieki nad osobą niesamodzielną lub sprzyjającego zwiększeniu samodzielności dla naszych uczestników projektu. Wypożyczamy sprzęt, który ma służyć w miarę możliwości, samodzielnemu funkcjonowaniu, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego […]

Poradnictwo dla Opiekunów Faktycznych!

30 grudnia 2020

Informujemy iż w grudniu ruszyło poradnictwo dla 30 Opiekunów Faktycznych.Skorzystali oni z pomocy pracownika socjalnego.W kolejnym miesiącu będą mogli oni również uzyskać porady od rehabilitantki, mediatora rodzinnego czy też pielęgniarki. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 605-967-017. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenckich!

11 grudnia 2020

Przypominamy  o możliwości skorzystania z usług asystenckich w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Bytomiu”.Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren Bytomia. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 605-967-017. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 […]

Zapraszamy do skorzystania z usług specjalistycznych !

6 listopada 2020

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Aby osoba potrzebująca, niesamodzielna  mogła  skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych „(…) Specjalistyczne usługi są […]

Wolne miejsca w projekcie!Zapraszamy!

15 października 2020

Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu od 1 stycznia 2019r. realizuje projektu pt. „Pogodna Jesień Życia w Bytomiu”. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez min. 2 lata, na terenie miasta Bytomia w województwie śląskim. Zapewnią oni objęcie usługami […]

„Pogodna Jesień Życia w Bytomiu”

12 października 2020

Plakat Fundacja

Skorzystaj ze sprzętu rehabilitacyjnego!

21 września 2020

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu:605-967-017 Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenckich w Bytomiu!

24 sierpnia 2020

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo i zamieszkujące Bytom do skorzystania z usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. Do zakresu czynności w jakich asystenci mogą pomagać osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności należy: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych […]

Skip to content