Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Brak opisu projektu.

Aktualności

Rekrutacja do NOWEGO projektu!!!

19 grudnia 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w Opolu”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które: Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Zamieszkują na terenie Opola. W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane […]