f
g

Aktualności

Zachowanie trwałości w projekcie w powiecie namysłowskim

1 września 2020

Fundacja Ekspert-Kujawy zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 29 miesięcy tj. do 31.05.2022r. Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej […]

Zapewniamy zachowanie trwałości w projekcie w powiecie namysłowskim

3 lutego 2020

Fundacja Ekspert-Kujawy zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu. W celu zapewnienia zachowania trwałości  miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich  po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 29 miesięcy tj. do  31.05.2022r. Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej […]

Zachowanie trwałości w projekcie ….

31 grudnia 2019

Fundacja Ekspert- Kujawy  z siedzibą w Inowrocławiu, informuje, że dnia 31.12.2019 kończy się realizacja rzeczowa  projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie namysłowskim”.   Projekt adresowany dla osób niesamodzielnych,  realizowany  w okresie od 01.08.2017 do 31.12.2019 roku. W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie powiatu namysłowskiego. W celu zapewnienia zachowania trwałości  […]

Oferta projektu

17 października 2019

Chcielibyśmy Państwu przybliżyć ofertę naszych usług, które świadczymy w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie namysłowskim”. Zapewniamy uczestnikom projektu usługi w zakresie opieki higienicznej oraz pomoc w wypełnianiu codziennych obowiązków, a osobom, które tego wymagają gwarantujemy usługi treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Z kolei w ramach specjalistycznych […]

Zakończyliśmy poradnictwo indywidualne dla opiekunów faktycznych

7 października 2019

W ramach Zadania 4. Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych 20 opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie zapewniliśmy możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pomocy w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych. Poradnictwo rozpoczęliśmy realizować w […]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usługi pielęgniarskiej!

25 września 2019

Zapraszamy do składania ofert w celu ustalenia ceny rynkowej na świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej przez pielęgniarkę w projekcie „Pogodna Jesień Życia w powiecie namysłowskim” ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 25.09.2019

Trwa poradnictwo dla opiekunów faktycznych w ramach projektu!

19 sierpnia 2019

W ramach Zadania 4. Wsparcie opiekunów faktycznych – Etap 2 – realizowane jest poradnictwo dla opiekunów faktycznych. Zgodnie z potrzebami opiekunów poradnictwo obejmuje porady udzielane przez psychologa, rehabilitantkę, doradczynię zawodową, lekarza, pracownika socjalnego, prawnika oraz pielęgniarki.  W ramach poradnictwa udzielana jest również pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których […]

Rozeznanie cenowe – poradnictwo dla opiekunów faktycznych

15 lipca 2019

Zapraszamy do zapoznania się z postępowaniem w ramach rozeznania rynku na przeprowadzenie poradnictwa dla opiekunów faktycznych w ramach projektu. ROZEZNANIE CENOWE NA PORADNICTWO DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH Z DNIA 15.07.2019 FORMULARZ OFERTOWY

Uczestnicy szkoleń zdali pozytywnie egzamin kończący szkolenie i podnieśli swoje kompetencje społeczne oraz umiejętności opiekuńcze.

1 lipca 2019

Projekt zakładał przeprowadzenie 40-godzinnych szkoleń obejmujących zajęcia teoretyczne  i praktyczne oraz wymianę doświadczeń, dla 2 grup po 10 osób zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. W związku z podniesieniem kwalifikacji opiekunów faktycznych przeprowadziliśmy 40 godzinne szkolenie obejmujące zajęcia teoretyczne (24h) i praktyczne (16) oraz wymianę doświadczeń, dla 2 grup po 10 osób […]

Zakończenie szkoleń dla opiekunów faktycznych w ramach projektu

27 czerwca 2019

W terminie od 12 kwietnia 2019r. do 26 czerwca 2019r. zrealizowano Szkolenia dla Opiekunów Faktycznych osób niesamodzielnych. Szkolenia zostały przeprowadzone w Namysłowie. Celem było podnoszenie kompetencji opiekunów. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. zagadnień: roli opiekuna faktycznego i jego bezpieczeństwa w wykonywaniu czynności przy osobie niesamodzielnej, podstawowych potrzeb bio – psycho -społecznych osób niesamodzielnych, pierwszej pomocy przedmedycznej, […]