Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Celem projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkującym powiat żniński łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych. Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.09.2017r.-31.08.2019r.

Aktualności

Poszukujemy kierownika Centrum Usług Środowiskowych do projektu!

25 października 2017

Dzisiejszego dnia Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Gminą Łabiszyn – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie zamieściła na bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe i zaprasza oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: kierownika Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu żnińskiego, w województwie kujawsko-pomorskim, związanych z […]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego

25 października 2017

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Gminą Łabiszyn – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie zaprasza do  przedstawienia oferty cenowej na stanowisko pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnym wspierającego  pracę opiekunów/opiekunek na terenie powiatu żnińskiego, w województwie kujawsko – pomorskim w związku z realizacją projektu pn. „Pogodna […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

20 października 2017

Należysz do osób niesamodzielnych? Zamieszkujesz teren powiatu żnińskiego? Chciałbyś uzyskać pomoc polegającą na: zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zapewnieniu kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym, usługach treningowych w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji zaleconej przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych, specjalistycznych usługach opiekuńczych w zakresie […]

Skorzystaj z opieki wykwalifikowanych opiekunów/opiekunek

11 października 2017

Cały czas trwa nabór do udziału w projekcie. Poszukujemy osób niesamodzielnych, które: Należą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Zamieszkują tereny powiatu żnińskiego. W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.

Chciałbyś skorzystać z usług opiekunki/opiekuna? Weź udział w naszym projekcie.

27 września 2017

Przypominamy, że cały czas trwa rekrutacja do projektu pn.: „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim”. W ramach projektu powstanie 16 nowych miejsc świadczących usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Będą one sprowadzały się do: pomocy w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zapewnienia kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym, usług treningowych w zakresie uczenia się […]

Poszukujemy osób niesamodzielnych w powiecie żnińskim

14 września 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Gminą Łabiszyn – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które: Należą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu […]

Zapraszamy do udziału w projekcie!

2 września 2017