Rozeznanie rynku – usługi specjalistyczne

2 października 2017

Poniżej zamieszczamy ofertę dotyczącą rozeznania cenowego, wraz z formularzem do wypełnienia.

ROZEZNANIE CENOWE – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

FORMULARZ ROZEZNANIA CENOWEGO