Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego 1. Osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - 120 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi. 2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będzie to 50 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze.

Aktualności

29 marca 2018

Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności  dnia 29.03.2018. Oferty mają wpłynąć do dnia 09.04.2018. Więcej informacji na stronie na bazie konkurencyjności.

Poszukujemy opiekunów/opiekunek do pracy w ramach projektu

27 lutego 2018

W związku  z tym, że  nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie ofertowe nr 1/2018/PJŻPiPW zapraszamy osoby fizyczne / podmioty prowadzące działalność gospodarczą/osoby prawne/ jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia- świadczenie usług opiekuńczych  lub dysponują osobami spełniającymi wymagania określone w niniejszym zapytaniu, a w szczególności: Posiadają niezbędną wiedzę, […]

Zgłoś się do udziału w projekcie!

25 lutego 2018

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z  Fundacją„ Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu  oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej z siedzibą  w Poznaniu  realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie  wągrowieckim ”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, […]

Fundacja Ekspert-Kujawy poszukuje pracowników specjalistycznych o profilu medyczno/socjalnym

19 lutego 2018

Dnia 19.02.2018  zostało zamieszczone na Bazie konkurencyjności  zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest stanowisko dla 1 osoby – pracownika specjalistycznego o profilu medyczno/socjalnym wspierającego pracę opiekunów/ek w Poznaniu oraz stanowisko dla 1 osoby- pracownika specjalistycznego o profilu medyczno/socjalnym wspierającego pracę opiekunów/ek w powiecie wągrowieckim. Oferty  mają wpłynąć do dnia 27.02.2018. Więcej informacji na stronie na  bazie […]

Fundacja Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej poszukuje opiekunów/opiekunek

8 lutego 2018

Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności  dnia 08.02.2018. Oferty mają   wpłynąć do dnia 15.02.2018. Więcej informacji na stronie na  bazie konkurencyjności.

1 lutego 2018

Od dnia 01.02.2018 do .28.02.2018.  roku  trwa nabór do projektu .: „Pogodna Jesień  Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim”  Projekt adresowany jest do osób wykluczonych społ., niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie  miasta  Poznania i powiatu wągrowieckiego.   Pierwszeństwo naboru będą miały osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na […]

Formularze zgłoszeniowe już do pobrania

15 stycznia 2018

Pragniemy poinformować, że są już do pobrania formularze  zgłoszeniowe dla osób, które potrzebują wsparcia oferowanego w ramach projektu „ Pogodna Jesień Życia w Poznaniu  i powiecie  wągrowieckim”. Formularze można pobrać   ze strony internetowej  partnera wiodącego  tj. Fundacji Ekspert Kujawy – www.fundacja.ekspert-kuajwy.pl. Można też pobrać  dokument  w siedzibach partnerów: Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. […]

Beneficjenci

2 stycznia 2018

Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących w rozum. KC na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego: Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 120 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu zamieszkania danej osoby). Będzie to 70 osób objętych stałym wsparciem i 50 podopiecznych OF (opieka czasowa). Otoczenie […]

Opis projektu

2 stycznia 2018

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z  Fundacją„ Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu  oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej z siedzibą  w Poznaniu  realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie  wągrowieckim ”   Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych […]