Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 75% uczestników projektu, tj. 375 osób z grupy 500(300 kobiet i 200 mężczyzn) objętych szkoleniami z zakresu ICT w ramach projektu w okresie 10.2016-12.2017 roku.

Aktualności

Projekt pt. „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim” zakończony

27 grudnia 2017

Informujemy, że projekt„Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim” dobiega końca. W ramach projektu objęliśmy wsparciem 522 osób.  Fundacja Ekspert-Kujawy wraz z Partnerem projektu udzielając wsparcia założonego w projekcie, szczególną uwagę zwrócili na kwalifikowalność uczestników, tj. osób w wieku powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych, […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

1 grudnia 2017

Zapraszamy! Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim

24 listopada 2017

Jesteś w wieku 25 lat i więcej i mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego? Posiadasz niskie kwalifikacje, tj. co najwyżej wykształcenie średnie? Chcesz zdobyć umiejętności obsługi komputera – nic prostszego! Zgłoś się do Nas! Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. W projekcie  zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą […]

Już niebawem Skrzynno rozpoczyna zajęcia

22 listopada 2017

Kolejna grupa Uczestników  już niebawem rozpoczyna zajęcia w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim. Mamy nadzieję, że grupa szkoleniowa zdobędzie obszerną wiedzę oraz umiejętności w obsłudze komputera. A zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym,jak i zawodowym. Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja w projekcie wciąż trwa!

10 listopada 2017

Zapraszamy! Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe

2 listopada 2017

Oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych   w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. W projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), jest to poziom adekwatny do osób posiadających największą lukę kompetencyjną. Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie 15 spotkań po […]

Bezpłatne szkolenia komputerowe

31 października 2017

Jesteś w wieku 25 lat i więcej i mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego? Posiadasz niskie kwalifikacje, tj. co najwyżej wykształcenie średnie? Chcesz zdobyć umiejętności obsługi komputera – nic prostszego! Zgłoś się do Nas! Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. W projekcie  zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą […]

Weź udział u Nas w projekcie

27 października 2017

Zapraszamy! Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Chcesz zdobyć umiejętności obsługi komputera – nic prostszego! Zgłoś się do Nas!

23 października 2017

Jesteś w wieku 25 lat i więcej i mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego? Posiadasz niskie kwalifikacje, tj. co najwyżej wykształcenie średnie? Chcesz zdobyć umiejętności obsługi komputera – nic prostszego! Zgłoś się do Nas! Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. W projekcie  zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą […]

Rekrutacja w projekcie wciąż trwa!

17 października 2017

Oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych  w ramach projektów w PI 10(iii). W projekcie  zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą realizowane w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem. Na każdego uczestnika czeka […]

Skip to content