f
g

Krótko o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 75% uczestników projektu, tj. 375 osób z grupy 500(300 kobiet i 200 mężczyzn) objętych szkoleniami z zakresu ICT w ramach projektu w okresie 10.2016-12.2017 roku.

Aktualności

Oferujemy szkolenia komputerowe

19 stycznia 2017

W ramach projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych   w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. W projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), jest to poziom adekwatny do osób posiadających największą lukę kompetencyjną. Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie […]

Wola Kaningowska zapoznaje się z obsługą komputerów

18 stycznia 2017

W dniu 181.2017 roku  kolejna grupa Uczestników  rozpoczyna zajęcia w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim. Mamy nadzieję, że grupa szkoleniowa zdobędzie obszerną wiedzę oraz umiejętności w obsłudze komputera. A zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym. Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie w biurze rekrutacji

16 stycznia 2017

Zapraszamy do biura rekrutacji w ramach naszego projektu „szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim”. Na spotkaniu udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanego wsparcia, ścieżki Uczestnika. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bulkowo poznaje świat komputerów

13 stycznia 2017

W dniu 13.01.2017 roku  kolejna grupa Uczestników  rozpoczyna zajęcia w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim. Mamy nadzieję, że grupa szkoleniowa zdobędzie obszerną wiedzę oraz umiejętności w obsłudze komputera. A zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym. Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczynamy szkolenie

9 stycznia 2017

W dniu 09.01.2017 roku  rozpoczynają dwie kolejne grupy szkoleniowe zajęcia w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim. Mamy nadzieję, że grupa szkoleniowa zdobędzie obszerną wiedzę oraz umiejętności w obsłudze komputera. A zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym. Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja trwa

4 stycznia 2017

W ramach projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych   w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. W projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), jest to poziom adekwatny do osób posiadających największą lukę kompetencyjną. Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie […]

Wesołych Świąt

23 grudnia 2016

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu moc najserdeczniejszych życzeń! Radości, szczęścia i miłości w gronie rodzinnym. Świątecznych uniesień!

Trwają szkolenia w Ciechanowie

3 grudnia 2016

W ramach projektu „Szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim” odbywają się kolejne zajęcia pierwsze grupy szkoleniowej. Przypominamy, iż zajęcia realizowane w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji podczas niniejszego szkolenia potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem.  yczymy wytrwałości! Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rusza pierwsze szkolenie w ramach projektu

25 listopada 2016

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy pierwsze szkolenia w ramach projektu „Szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim”.  Zajęcia szkoleniowe będą realizowane w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem. Na każdego uczestnika czekał zestaw materiałów szkoleniowych oraz podręcznik, co pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę. Życzymy wytrwałości! Projekt  współfinansowany jest ze […]

Sprostowanie nr 1/2016/SKWWM

24 listopada 2016

Informujemy, iż w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji projektu „Szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim” w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, w zamieszczonym załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, w pkt. 1  formularza nastąpił błąd pisarski:  – zapis z błędem: z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2016/SKM Wykonawca […]