Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 75% uczestników projektu, tj. 375 osób z grupy 500(300 kobiet i 200 mężczyzn) objętych szkoleniami z zakresu ICT w ramach projektu w okresie 10.2016-12.2017 roku.

Aktualności

Rusza pierwsze szkolenie w ramach projektu

25 listopada 2016

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy pierwsze szkolenia w ramach projektu „Szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim”.  Zajęcia szkoleniowe będą realizowane w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem. Na każdego uczestnika czekał zestaw materiałów szkoleniowych oraz podręcznik, co pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę. Życzymy wytrwałości! Projekt  współfinansowany jest ze […]

Sprostowanie nr 1/2016/SKWWM

24 listopada 2016

Informujemy, iż w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji projektu „Szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim” w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, w zamieszczonym załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, w pkt. 1  formularza nastąpił błąd pisarski:  – zapis z błędem: z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2016/SKM Wykonawca […]

Informacja o wynikach postępowania

24 listopada 2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania do ofert złożonych na  zapytanie ofertowe nr 1/2016/SKWWM wyłoniono wykonawców. Pliki do pobrania Informacja o wynikach

Zapraszamy do udziału w projekcie

17 października 2016

Jesteś w wieku 25 lat i więcej i mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego? Posiadasz niskie kwalifikacje, tj. co najwyżej wykształcenie średnie? Chcesz zdobyć umiejętności obsługi komputera – nic prostszego! Zgłoś się do Nas! Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. W projekcie  zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą […]

Opis Projektu

2 października 2016

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 75% uczestników projektu, tj. 375 osób z grupy 500(300 kobiet i 200 mężczyzn) objętych szkoleniami z zakresu ICT w ramach projektu w okresie 10.2016-12.2017 roku. Projekt obejmuje realizację szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym. Wszystkie szkolenia zakończą się przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających zdobycie kompetencji. Grupę docelową projektu […]