Projekt „Teraz MY” trwa!

16 lipca 2010

 
Sprawdź, jak mieszkanki Jaksic i okolic dbają o swój rozwój?

Beneficjentki projektu szkolą się obecnie na szkoleniu "Florystyka i zdobienie przedmiotów" oraz "Kurs kroju i szycia/haftu". Ponadto, aby przekonać się do aktywnego spędzania czasu wolnego, biorą udział w zajęciach z aerobiku. Aby podszlifować swój wizerunek, Beneficjentki projektu uczestniczą w zajęciach z wizażystką.  Bneficjentki poznały również zasady zakładania własnej działalności oraz sposoby jej finansowania. Na nasze Panie czekają jeszcze zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego