Współpracujemy z Urzędem Miasta Inowrocław

21 listopada 2005

Na podstawie umowy z dnia 03.03.2005 zawartej między Fundacją Ekspert-Kujawy, a Prezydentem Miasta Inowrocławia, rozpoczęliśmy działania mające pomóc innym organizacją pozarządowym /…
Na podstawie umowy z dnia 03.03.2005 zawartej między Fundacja Ekspert-Kujawy, a Prezydentem Miasta Inowrocławia, rozpoczęliśmy działania mające pomóc innym organizacją pozarządowym ( fundacją,
stowarzyszenią i nie formalnym grupą). Kwotę 4.000 zł przeznaczyliśmy w całości na umożliwienie tym organizacjom ich dalszego rozwoju, poprzez rozwiązanie ich problemów lokalowych i sprzętowych. Dzięki tym środkom przez cały 2005 rok m.in. Stowarzyszenie Wspierania Osób Bezrobotnych PRACA, prowadziło zajęcia z języka angielskiego dla grupy początkowej i średnio zaawanasowanej, a Kujawskie Stowarzyszenie Bezrobotnych miało możliwość przeszkolenia bezpłatnie blisko 30 bezrobotnych z obsługi komputera.

W ramach przyznanych środków Fundacja przeprowadziła także szkolenia dla organizacji pozarządowych. Odbyło się m.in. spotkanie z panem Tomaszem Siborą, który z ramienia Urzędu Miasta nadzoruje organizacje pozarządowe, odbyło się szkolenie poświęcone zagadnieniom prezentacji medialnej organizacji pozarządowych, prowadzone przez znaną redaktorkę RADIA GRA Marlenę Gronowską. Ciekawym warsztatami były także zajęcia z psychologiem zawodowym prowadzone przez Renatę Buczyńską.

Z przyznanych środków Fundacja Ekspert-Kujawy świadczy także usługi doradcze ( prawne, organizacyjne, księgowe) w zakresie pozyskiwania środków na działalność statutową, oraz pomoc organizacyjną dla  nieformalnych grup, które chcą założyć i prowadzić organizacje „non profit” w zakresie pożytku publicznego.