Warsztaty aktwywizujące dla mieszkańców Jezuickiej Strugi

10 października 2010

szkolenia Od czwartku 7 października kolejna grupa uczestników projektu „Żyje aktywnie w gminie Rojewo” uczestniczy w warsztatach..

Od czwartku 7 października kolejna grupa uczestników projektu „Żyje aktywnie w gminie Rojewo” uczestniczy w warsztatach. Tym razem zajęcia prowadzone są w Jezuickiej Strudze na sali udostępnionej przez naszego partnera. Podobnie jak warsztaty w Rojewicach, uczestnicy mają okazję wziąć udział w warsztatach, obejmujących integrację grupy, podnoszących świadomość i konieczność kształcenia przez całe życie. Wsparcie obejmuje także warsztat antydyskryminacyjny  oraz szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.
Równolegle z warsztatami prowadzone są indywidualne rozmowy doradcze przy zaangażowaniu doradców zawodowych. Zajęcia zakończą się w najbliższy poniedziałek 11 października.

W galerii można zobaczyć zdjęcia z realizacji projektu w Jezuickiej Strudze.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego