UWAGA!!! ZBLIŻA SIĘ KONIEC NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH do projektu MASZ POMYSŁ – ZAŁÓŻ FIRMĘ!

2 grudnia 2010

 Nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie "Masz pomysł – załóż firmę" zostanie zakończony w terminach: Inowrocław – do 3 grudnia 2010 roku; Radziejów – do 10 grudnia 2010 roku!

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane wyłącznie we wskazanych terminach.

Osoba chętna do wzięcia udziału w projekcie zobowiązana jest do złożenia wypełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego w wybranym biurze powiatu lub przesłania droga pocztową.

Rekrutacja jest dwustopniowa:
Etap 1 – złożenie formularza rekrutacyjnego,
Etap 2 – rozmowa kwalifikowana z wybranymi osobami.
Dokumentacja projektowa jest dostępna na stornie internetowej Fundacji Ekspert – Kujawy oraz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu.

Kontakt:

  • Fundacja Ekspert – Kujawy, Inowrocław, ul. Dworcowa 65:

               – Jarosław Napierała, tel.: (52) 357 62 15, e-mail: j.napierala@ekspert-kujawy.pl
               – Anna Siwińska, tel.: (52) 357 62 15, e-mail: a.siwinska@ekspert-kujawy.pl

  • Biuro obsługi projektu: Radziejów, ul. Kościuszki 58, budynek po internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, I piętro: 

               – Aneta Morawska, tel.: 796 952 676, e-mail: a.morawska@ekspert-kujawy.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”