Szkolenia dla zwalnianych pracowników nie tylko z branży ubezpieczeniowej!

10 listopada 2010

 Fundacja Ekspert – Kujawy z Inowrocławia wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu realizuje projekt mający niwelować skutki zwolnień grupowych w regionie.

Grupą docelową w projekcie są pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

Będą to:

  • pracownicy będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
  • osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Obecnie poszukujemy osób zainteresowanych szkoleniami zawodowymi w Bydgoszczy:

  • Specjalista ds. kadr i płac – 120 godzin;
  • Zarządzanie i rozliczanie projektów – 120 godzin.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY – jest on w 100% finansowany ze środków unijnych.

Osoby dojeżdżające na szkolenia otrzymają ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU.

Prosimy o jak najszybszy kontakt:

  • Fundacja Ekspert – Kujawy, Inowrocław, ul. Dworcowa 65,
  • Jarosław Napierała, tel.: (52) 357 62 15, e-mail: j.napierala@ekspert-kujawy.pl
  • Justyna Woś, tel. (52) 357 62 15, e-mail: j.smigielska@ekspert-kujawy.pl
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego