Uroczyste zakończenie projektu „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej”

6 grudnia 2010

 Fundacja Ekspert-Kujawy wraz z WSG Wydział Zarządzania w Inowrocławiu organizuje KONFERENCJĘ podsumowującą realizację projektu „KUJAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ”.

Konferencja rozpoczynająca realizację projektu już 17 grudnia!

Serdecznie zapraszamy beneficjentów projektu, przedsiębiorców oraz  przedstawicieli biznesu
w dniu jutrzejszym na godzine 16:00 do Auli Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu   przy ulicy Poznańskiej 43/45,

Szczegółowych informacji udzielamy:
  • Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław; tel., fax.  (052) 357-62-15; http:/www.fundacja.ekspert-kujawy.pl; e-mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl
  • Wydział Zarządzania w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczyul. Poznańska 43/45, 88-100 Inowrocław; tel., fax. (052) 567-00-90; http://www.inowroclaw.byd.pl; e-mail: maciej.andrzejewski@byd.pl
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego