Zakończylismy projekt „Zdobedę nowy zawód”

30 listopada 2010

 Projekt „Zdobędę nowy zawód,” który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 „ Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został zakończony z dniem 30 listopada 2010 roku.

Za cel projektu stawialiśmy „pomoc” poprzez doradztwo i szkolenia zawodowe, zdobycia nowego miejsca pracy przez osoby w wieku ponad 45 lat zamieszkujące tereny wiejskie, zmuszone do odejścia z rolnictwa oraz z obecnych zakładów pracy podlegających restrukturyzacji, głównie z terenów wiejskich z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego. W czasie trwania projektu grupa docelowa była modyfikowana, jednakże większość odbiorców spełniła pierwotne założenia.

Wysokie bezrobocie na tych terenach w znaczny sposób utrudnia utrzymanie zatrudnienia bądź podjęcie nowej atrakcyjniejszej pracy. Uczestnicy w/w projektu zwiększyli szanse na rynku pracy przez zdobycie nowego zawodu lub zaktualizowanie umiejętności w zawodzie, z którego odeszły a to wszystko dzięki bogatej ofercie szkoleniowej.     
Projekt „Zdobędę nowy zawód” pozwolił na wykonanie założonego celu – udzieliliśmy wsparcia doradczego, jak również wsparcia szkoleniowego aż 126 osobom.