Nie masz pomysłu na siebie? szukasz nowej drogi zawodowej?

4 stycznia 2011

 Mamy dla Ciebie "Nowe perspektywy"!

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie osoby w wieku powyżej 45 roku życia, zamieszkujące powiaty inowrocławski, mogileński, żniński i nakielski, należące do następujących grup:

  • osoby nieaktywne zawodowo;
  • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy);
  • osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. Mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinno i/lub zwierzęcą;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

W ramach projektu odbędzie się wsparcie psychologiczno – doradcze oraz szkolenia zawodowe, na które obecnie rekrutujemy:

  • Specjalista ds. kadr i płac,
  • Spawacz w metodzie 135,
  • Operator maszyn do robót drogowych.

Termin realizacji: MARZEC 2011 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
W ramach projektu będą zwracane koszty dojazdu dla uczestników spoza Inowrocławia!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Fundacja Ekspert-Kujawy,
ul. Dworcowa  65, Inowrocław,
tel. (0-52) 357 62 15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy .”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego