Podsumowanie działań projektowych w miesiącu wrześniu.

2 października 2009

Wrześniowe działania realizowane w ramach projektu, skierowaliśmy w głównej mierze do dorosłych uczestników projektu.

We Wrześniu odbył się wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego, podczas którego można było zapoznać się od strony praktycznej z prowadzeniem tego typu gospodarstw. Wyjazd odbył się w dniach 11-12 września, a brało w nim udział 30 uczestników projektu.
Pod koniec września rozpoczęły się także szkolenia dla dorosłych uczestników projektu. 8 osób rozpoczęło edukację z zakresu florystyki.

Na początku września oficjalnie zakończyliśmy warsztaty z capoeiry dla 30 dzieci i młodzieży. Ostatnie zajęcia połączone były z rozdaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Dziękujemy młodzieży za wytrwałość i zaangażowanie w te warsztaty.

Projekt „Wspólna inicjatywa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.