JUŻ DZIŚ PRZYGOTUJ FORMULARZ REKRUTACYJNY!!!

25 stycznia 2011

 Już w lutym ostatnia grupa uczestników chcących otrzymać dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej weźmie udział w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości" w ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”,


JUŻ DZIŚ PRZYGOTUJ FORMULARZ REKRUTACYJNY!!!

Osoby, które przystąpiły do udziału w w/w projekcie chcące wziąć udziału w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” i mają za sobą uczestnictwo w „Warsztatach Poradnictwa Zawodowego” mogą składać Formularz rekrutacyjny do bloku „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie głównej Fundacji w podzakładce dotyczącej projektu

POCZTA POLSKA

Termin przyjmowania formularzy: od 7 lutego do 11 lutego 2011!

Formularz rekrutacyjny powinien być złożony osobiście lub drogą pocztową.

Za datę otrzymania dokumentów rozumie się datę faktycznego wpływu formularza do biura projektu, a nie datę stempla pocztowego!

 Formularz rekrutacyjny musi być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny (najlepiej drukowanymi literami, bądź komputerowo).

W razie pytań skontaktujesz się z nami dzwoniąc na numer Fundacji: (52) 357 62-15.

Uczestnikom dojeżdżającym na szkolenia gwarantujemy ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU!


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu