UWAGA!!! Zmiana terminu zajęć dla NGO w powiecie radziejowskim!

25 stycznia 2011

 Z przyczyn organizacyjnych jesteśmy zmuszeni wprowadzić zmianę w realizacji zajęć w projekcie "Kujawsko – Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych".

Informujemy, że szkolenie z zakresu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi zaplanowanego dla organizacji pozarządowych z powiatu radziejowskiego w ramach projektu „Kujawsko – Pałucki Inkubator organizacji pozarządowych” odbędzie się 27.01.2011, a nie 25.01.2011,  jak było zaplanowane dotychczas.

Godziny nie ulegają zmianie (16:00 – 20:00).

Za zmiany przepraszamy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.