Szkolenia już za nimi…

27 stycznia 2011

 Swój udział w szkoleniach w ramach projektu „Masz pomysł – załóż firmę” zakończyła 12 osobowa grupa wyłoniona w drugim etapie rekrutacji cyklu I  w powiecie inowrocławskim.

Swój udział w szkoleniach w ramach projektu „Masz pomysł – załóż firmę” zakończyła 12 osobowa grupa wyłoniona w drugim etapie rekrutacji cyklu I  w powiecie inowrocławskim.

Szkolenia realizowane były w siedzibie Fundacji. W trakcie zajęć uczestnicy projektu pozyskali niezbędną wiedzę do założenia i efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”