Zapraszamy do składania aplikacji!

2 listopada 2010

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu  poszukuje wykładowcy do realizacji szkolenia w ramach projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.

Poszukujemy:

 • Wykładowcy/doradcy zawodowego – do przeprowadzenia rozmów i warsztatów z zakresu:
 1. Warsztaty umiejętności społecznych i poradnictwa prawnego;
 2. Trening z zakresu autoprezentacji;
 3. Bilans predyspozycji zawodowych;
 4. Tworzenie Indywidualnego Planu Działania.
 • Psychologa – do przeprowadzenia rozmów:
 1. obejmujących indywidualne wsparcie psychologiczne uczestników projektu.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferujemy:

 • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • powiększenie, bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 listopada 2010 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego