Zapraszamy do składania aplikacji!

1 listopada 2010

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaprasza wykładowców do składania ofert…

Zapraszamy wykładowców do składania ofert dotyczących realizacji:

 • Warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, autoprezentacji i doradztwa zawodowego;
 • Indywidualnego doradztwa zawodowego;
 • Szkolenia z zakresu florystyki i zdobienia przedmiotów;
 • Szkolenia z zakresu wizażu i stylizacji paznokci.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
 • Ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • Doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • Mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć i cena najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu.

Do zaoferowania mamy:

 • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania ofert upływa:

 • dla wykładowców warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, autoprezentacji i doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych do realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego – z dniem 20 listopada 2010
 • wykładowców szkoleń z zakresu florystyki i zdobienia przedmiotów oraz wizażu i stylizacji paznokci – z dniem 22 grudzień 2010 

(decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).
Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego