Opis projektu

19 grudnia 2005

 
Projekt współfinansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej PHARE 2003, AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu „ Lepsze jutro” jest stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, na integrację społeczną i zawodową poprzez podniesienie kwalifikacji – połączone ze zdobyciem doświadczenia zawodowego.

Zakres pomocy obejmuje:
– określenie potrzeb związanych z rozwojem zawodowym Beneficjentów
– praktyczne szkolenia ekonomiczne i zawodowe
– świadczenie poradnictwa zawodowego i psychologicznego
– świadczenie pośrednictwa pracy oraz pomoc w podjęciu działalności gospodarczej

Uczestnikami zajęć będą osoby dorosłe niepracujące niepełnosprawne, w szczególności z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego i fizycznego.
W projekcie weźmie udział 64 osoby z powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, żnińskiego.