Uczymy się zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

11 grudnia 2010

 Niezwykle ważne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu miało miejsce 10 grudnia 2010 r. Podopieczni DPS objęte projektem wzięły udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Specjalnymi gośćmi, a zarazem prowadzącymi warsztat byli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie, którzy przypomnieli Mieszkankom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Mieszkanki miały okazję nauczyć się znaczenia najbardziej popularnych znaków drogowych. Po pogadance był czas na zajęcia praktyczne. Przed Paniami były zadania, z którymi radziły sobie znakomicie m.in. rozwiązywanie krzyżówek, kalamburów i quizów oraz zajęcia plastyczne, związane z promowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego